C++ Developer

Locations

Ha Noi

賃金

600 - 1,000 USD

Experience

2 五 2 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

IT-ソフトウェア

Job ID

911

NIC’s Client

仕事内容

• Tham gia vào các dự án phần mềm với những doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản
• Phát triển các ứng dụng web và webservice, tìm hiểu các công nghệ mới
• Tham gia vào thiết kế và review source code
• Tiếp cận và được đào tạo theo mô hình phát triển dự án Agile, Scrum
• Luôn cập nhật tiến độ và thông báo tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án

必要なスキル

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với C/C++ (trong môi trường Công ty) - Có hiểu biết về OOP, Design Patterns, MultiThreading, Asynchronous Programming - Có kinh nghiệm làm việc về Cross Platform development, Embeded system, code optimization - Tư duy thuật toán tốt, có hiểu biết về cấu trúc dữ liệu và kết nối mạng TCP/IP - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về map navigation và phân tích dữ liệu Big Data - Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án theo mô hình Agile - Có khả năng làm việc teamwork cũng như làm việc độc lập - Có thể làm việc dưới áp lực cao về deadline cũng như chất lượng sản phẩm - Khả năng tuy duy tốt, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công việc được giao - Sử dụng thành thạo tiếng Anh đọc và viết - Biết tiếng Nhật là một lợi thế lớn