ChỈ Huy Phó (M&E)

Locations

Ho Chi Minh

賃金

1,000 - 1,200 USD

Experience

3 五 3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

電気/電子

Job ID

1652

NIC’s Client

仕事内容

必要なスキル

Yêu cầu: - Tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa chuyên ngành điện - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương - Chấp nhận đi công tác