ChỈ Huy Phó (M&E)

Locations

Ho Chi Minh

Salary

1,000 - 1,200 USD

Experience

3 year 3 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Electrical/Electronics

Job ID

1652

NIC’s Client

Job Description

Required skills

Yêu cầu: - Tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa chuyên ngành điện - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương - Chấp nhận đi công tác