Search jobs

Find 1133 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Trưởng Công Đoạn – Tiền Giang – Tiếng Hoa NEWNIC's ClientTien Giang600-700 USD
2Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ Điện-Tự Động Hóa –Phước... NEWNIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
3Marketing Director - FMCG - Phước Thái - Đồng Nai NEWNIC's ClientDong Nai4,000-5,000 USD
4Sales Manager (Modern Trade Channel - FMCG) NEWNIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
5Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh Thức Ăn Gia Súc - Phước Thái -... NEWNIC's ClientDong Nai700-1,000 USD
6Giám Đốc Kinh Doanh (FMCG – Kênh GT) NEWNIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
7Accounting Management (Manufacturing) – Chinese- Phuoc Thai... NEWNIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
8Accounting Management (Manufacturing) – Vietnamese NEWNIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
9Senior Financial Analysis - Taiwanese NEWNIC's ClientDong Nai3,000-5,000 USD
10Electrical Maintenance Manager-Phuoc Thai-Dong Nai NEWNIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
11Sale Admin NEWNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
12Trade Marketing Manager (FMCG/ Childcare) NEWNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
13Trưởng Phòng R&D (Thức Ăn Gia Súc Gia Cầm) NEWNIC's ClientDong Nai3,000-5,000 USD
14Aqua Sales Manager NEWNIC's ClientDong Nai1,500-3,000 USD
15Sales Manager (Fish Feeds - Mekong) NEWNIC's ClientOther1,500-3,000 USD
16Sales Manager (Fish Feeds) NEWNIC's ClientDong Nai1,500-3,000 USD
17Deputy Animal Feed Sales ManagerNIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
18Telecommunication Project SupportNIC's ClientHa NoiNegotiable
19Phó Giám Đốc Kinh Doanh Phân Bón - Khu Vực Đông Nam BộNIC's ClientDong Nai1,000-1,500 USD
20Giám Đốc Kinh Doanh Phân Bón - Khu Vực Miền TrungNIC's ClientDong Nai1,000-1,500 USD