Search jobs

Find 1167 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Trợ Lý Dự Án Xây Dựng (Chủ Đầu Tư) NEWNIC's ClientHo Chi Minh1,200-2,200 USD
2Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành – Long Giang Tiền Giang (Tiếng... NEWNIC's ClientTien GiangNegotiable
3Biên Tập Viên (Báo Điện Tử) NEWNIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-15,000,000 VND
4Trưởng nhóm Biên Tập (Báo Điện Tử) NEWNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
5Phiên Dịch Tiếng Trung - VP Tổng Giám Đốc (Gò Dầu Đồng Nai) NEWNIC's ClientDong Nai12,000,000-15,000,000 VND
6HR Manager (Can speak Chinese)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
7Phiên dịch viên Tiếng Hàn cho Phó TGĐ (Hàn Quốc)NIC's ClientHo Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai, Long AnNegotiable
8Giám đốc Sản Xuất (Tư Vấn và Thi Công Thiết Kế Gian hàng,...NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
9Biên Tập Viên (Báo Mạng, Quận 1)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
10Production Manager (CNC/ Precision)NIC's ClientBinh DuongNegotiable
11Master Planning (Mechanical)NIC's ClientBinh Duong600-900 USD
12QC Manager (Mechanical)NIC's ClientBinh Duong1,000-2,000 USD
13Kế Toán Sản Xuất (Quy Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
14Phiên Dịch Tiếng Trung - Phước Thái - Đồng NaiNIC's ClientDong Nai12,000,000-15,000,000 USD
15Giám Đốc Phát Triển (Bất Động Sản)NIC's ClientHo Chi Minh4,000-6,000 USD
16Phó Giám Đốc Khối Đầu Tư (BĐS)NIC's ClientHo Chi Minh2,300-4,000 USD
17: Phó Chánh Văn Phòng(Tư Vấn Chiến Lược)NIC's ClientHo Chi Minh3,000-4,000 USD
18Assistant Marketing Manager (Chemical)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
19Marketing Manager (Chemical)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
20Digital Marketing cho Báo Điện Tử, chạy trên Ứng dụng Điện...NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-15,000,000 VND