GIÁM ĐỐC BÁN LẺ VÙNG – KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH BÁN LẺ, QUẢN LÝ CHUỖI CỮA HÀNG – HCM

Locations

Ho Chi Minh

賃金

1,800 - 2,200 USD

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

小売卸売

Job ID

1190

NIC’s Client

仕事内容

PHẠM VI CÔNG VIỆC:
1. Hoạch định ,triển khai và kiểm soát các hoạt động bán lẻ trong khu vực
Tỷ trọng: 40%
– Xây dựng kế hoạch kinh doanh từng quý và năm cho khu Đông Nam Bộ.
– Phát triển – quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ thuộc khu vực ĐNB. Lập kế hoạch bao phủ và phát triển thị phần.
– Đề xuất các chương trình thúc đẩy doanh thu và các chương trình chăm sóc khách hàng.
– Tìm kiếm và phát triển quan hệ với khách hàng và các đối tác tiềm năng để tăng doanh thu.
– Theo dõi, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của của khu vực từng tháng/quý/năm.
– Đưa ra các biện pháp kinh doanh, nghiệp vụ bán hàng mang tính cạnh tranh cao để mở rộng kênh phân phối khu vực ĐNB.
– Thu thập thông tin, phân tích, báo cáo thị trường và đối thủ cạnh tranh và đề xuất đối sách phù hợp.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
– Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu cty
– Đảm bảo kế hoạch và mục tiêu kinh doanh phù hợp với chủ Trương của lãnh đạo và mục tiêu kinh doanh của cty.
– Nhằm nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh cho hệ thống
2.Điều hành và phát triển đội ngũ trong vùng (Tỷ trọng:30%)
– Kiểm soát định biên và hiệu quả sử dụng và đánh giá nguồn nhân lực.
– Tham gia công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực của vùng (cấp CHT trở lên).
– Đề xuất các hình thức kỷ luật đối với nhân sự vùng.
– Đề xuất bổ nhiệm và bãi nhiệm nhân sự trong vùng.
– Đưa ra hướng chỉ đạo đối với các trường hợp được ủy quyền vượt quyền xử lý của Quản lý khu vực..
– Đảm bảo nguồn nhân lực thông qua chất lượng tuyển dụng, chất lượng đào tạo nhân viên và hiệu quả làm việc của nhân viên theo đánh giá cuối năm.
– Tăng tỷ lệ nhân viên hài lòng về môi trường làm việc.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
– Đảm bảo yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và sự gắn bó của nhân viên
3.Khảo sát và đánh giá thị trường, đề xuất các kế hoạch phát triển sản phẩm mới.(Tỷ trọng:20%)
– Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ. Đưa ra những dự báo về xu hướng thị trường trong thời gian tới để lập/ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp.
– Phân tích các yếu tố tác động đến việc gia tăng thị phần trong kênh bán lẻ.
– Theo dõi xu hướng mẫu của thị trường nhằm cung cấp thông tin về mẫu đối với xu hướng thiết kế của Công ty, thông tin về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trong khu vực.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
– Đảm bảo mẫu mã mới phù hợp xu hướng thị trường.
– Cập nhật xu hướng và nhu cầu mới nhất của thị trường để hỗ trợ công ty phát triển mẫu mới đi trước đối thủ.
4.Phát triển hệ thống (Tỷ trọng:10%)
– Tham gia công tác nghiên cứu – tìm kiếm mặt bằng nhằm đảm bảo phát triển mạng lưới phân phối theo qui hoạch
– Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh các. Cửa hàng trong vùng. Phân tích nguyên nhân kém hiệu quả. Đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động nhằm công ty có quyết định đúng đắn về việc duy trì hoặc ngưng kinh doanh cửa hàng.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
– Góp phần phát triển hệ thống.
– Tăng trưởng doanh thu cho hệ thống.
– Thực hiện các công việc do cấp trên giao.

必要なスキル

II/ YÊU CẦU CÔNG VIỆC TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN - Bằng cấp: Đại học, Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Trình độ ngoại ngữ (nếu cần):Tiếng Anh – trình độ C - Các học vấn khác cần cho ngành nghề : Quản trị bán lẻ/Thiết kế thời trang/Tiếp thị CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN - Số năm kinh nghiệm liên quan: 02 năm - Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Quản lý hệ thống bán lẻ - Tầm nhìn & Chiến lược NĂNG LỰC CÁ NHÂN CẦN THIẾT CHO CÔNG VIỆC - Đề xuất & Trách nhiệm - Phát triển kinh doanh - Xây dựng mối quan hệ - Quản lý con người - Phát triển con người - Phân tích và Phán đoán - Tinh thần làm việc nhóm