Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh HCM

Locations

Ho Chi Minh

賃金

取引

Experience

5 五 5 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

製造

Job ID

1593

NIC’s Client

仕事内容

Chức Năng & Nhiệm Vụ
1. Chịu trách nhiệm sử dụng , quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản được Công ty giao. Tận dụng mọi nguồn lực của Đơn vị một cách tối ưu.
2. Đảm bảo tuyển dụng và tổ chức kế hoạch đào tạo nhân sự đáp ứng về trình độ chuyên môn phù hợp, theo sơ đồ tổ chức, định biên được duyệt.
3. Xây dựng và đề xuất kế hoạch kinh doanh , điều hành và quản lý việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chính sách kinh doanh đã được duyệt của Công ty; bảo đảm hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh trên tất cả các lĩnh vực Bán hàng, Dịch vụ và Phụ Tùng. Đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch doanh số và lợi nhuận được giao.
4. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch mua hàng, đảm bảo tồn kho hiệu quả .
5. Nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng cáo và khuyến mãi, phục vụ hoạt động kinh doanh trong phạm vi kinh doanh.
6. Xây dựng các qui trình công việc, bổ sung và cải tiến các qui trình sẵn có, áp dụng và quản lý công tác bán xe tải, xe khách, cần cẩu, thiết bị chuyên dùng, các loại thùng, phụ tùng và dịch vụ.
7. Thực hiện quản lí tài chính theo đúng luật, đúng quy trình được duyệt.
8. Tổ chức hoạt động kế toán theo quy định của luât định và qui định của công ty. Thực hiện báo cáo thuế và quyết toán thuế nếu có.
9. Thực hiện lập kế hoạch tài chính căn cứ theo kế hoạch kinh doanh.
10. Theo dõi tình hình kinh doanh và tài chánh tại chi nhánh. Báo cáo định kì và cập nhật kịp thời về văn phòng chính (tuần, tháng, quý, năm)
11. Quản lý toàn bộ nhân viên, thực hiện toàn quyền với nhân viên chi nhánh theo chính sách thủ tục nhân sự của công ty. Đảm bảo điều kiện tốt cho CBCNV, và môi trường làm việc thân thiện, xây dựng văn hóa tại chi nhánh.
12. Quản lí và điều hành xây dựng cơ bản, quản lí các dự án tại địa bàn và lân cận.
13. Thiết lập mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, Hãng, nhà cung cấp …
14. Tuân thủ và thực hiện hiệu quả chính xác các nhiệm vụ và chỉ đaọ khác của TGD giao.
15. Tham mưu tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc các phương án, chính sách phù hợp và kịp thời đạt hiệu quả , phát triển chung của Công ty.

Quyền Hạn & Trách Nhiệm
1. Quyền về tổ chức nhân sự tại Đơn vị: Đề xuất với Tổng Giám đốc phương án kế hoạch nhân sự: sắp xếp – phân công; tuyển dụng – cho nghỉ việc; khen thưởng – kỷ luật; nâng lương – hạ lương … theo quy định của Công ty.
2. Được quyền cho nghỉ phép đối với toàn bộ nhân viên chi nhánh.
3. Được quyền cho nghỉ việc …đối với toàn bộ nhân viên chi nhánh. Riêng đối với cấp quản lý, có quyền đề xuất với Ban Tổng Giám đốc đối với việc nâng lương, kỷ luật, sa thải.
4. Xem xét kiểm tra ký duyệt các Hợp đồng bán hàng thương mại hay dịch vụ.
5. Ký duyệt Hợp đồng cung cấp đầu vào phục vụ hoạt dộng SXKD, theo đúng qui trình và định mức tài chính phân quyền.
6. Ký duyệt các khoản chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh theo kế hoạch đã được Tổng Giám đốc phê duyệt trên cơ sở bảo đảm hợp lý và hiệu quả kinh tế.
7. Ký các văn bản liên quan đến chức năng nhiệm vụ như: Báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo Kế hoạch, xem xét Đơn đặt hàng, Bảng báo giá, Đề nghị mua bán,…
8. Được quyền chủ động quyết định tình huống kinh doanh tức thời với điều kiện là hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra.
9. Có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan hỗ trợ cũng như phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị mình một cách hiệu quả.

Kết Quả Công Việc Cần Đạt Được
1. Đạt kế hoạch kinh doanh cả về sản lượng và lợi nhuận của Chi nhánh.
2. Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai về mọi mặt hoạt động:
– Duy trì vị trí đại lý lớn tại TP.HCM
– Trở thành thương hiệu xe tải uy tín và nổi trội trên thị trường.
– Trở thành nhà cung cấp thùng xe tải có uy tin chất lượng
3. Nâng cao tiêu chuẩn hoá chất lượng dịch vụ 3S của CN
4. Xây dựng và ổn định đội ngũ CBNV tại Chi nhánh
5. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống ISO của CN.

Tiêu Chuẩn Tuyển Dụng
1. Kỹ năng yêu cầu:
– Có chuyên môn và kinh nghiệm về điều hành doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, sản xuất;
– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm liên quan đến chuyên môn.
– Kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng hoạch định, quản lý, điều hành, kỹ năng phối hợp hoạt động các bộ phận cùng hướng đến mục tiêu chung, kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh, kỹ năng diễn thuyết tốt và khả năng tạo được sự đoàn kết thống nhất trong toàn công ty.
2. Yêu cầu kinh nghiệm:
– Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trên cương vị Giám đốc điều hành Công ty kinh doanh, dịch vụ, sản xuất có quy mô từ 50 người trở lên.
– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạch định, quản lý, điều hành doanh nghiệp.
– Am hiểu pháp luật
– Có kinh nghiệm trong quản lý, phát triển hệ thống kinh doanh tại thị trường Việt Nam, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô.
3. Trình độ đào tạo, bằng cấp, chứng chỉ:
– Tốt nghiệp các trường Kinh tế quốc dân, Học viện tài chính và tương đương chuyên ngành Quản trị kinh doanh, thương mại, ngoại thương, cơ khí ô tô.
-Yêu cầu trình độ: Đại học, hoặc trên Đại học
– Các chứng chỉ, bằng cấp cần có (ngoài bằng cấp đào tạo nêu trên): Chứng chỉ Marketing/quản lý thị trường, kỹ năng lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.