Giám Đốc Dự Án Bất Động Sản – HCM

Locations

Ho Chi Minh

賃金

25,000,000 - 30,000,000 VND

Experience

4 五 4 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

不動産

Job ID

2375

NIC’s Client

仕事内容

MỒ TẢ CỒNG VIỆC
– Tìm kiếm, khai thác các dự án Bất động sản khả thi.
– Lập các phương án tiền khả thi trước khi triển khai một dự án và tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty để lựa chọn ra phương án tối ưu.
– Đối ngoại, xử lý các công việc liên quan với các BỘ/SỞ/Ban/Ngành và cơ quan liên quan để thực hiện các thủ tục pháp lý, chuẩn bị đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.
– Thực hiện các thủ tục có liên quan để triển khai dự án.
– Kiểm tra, theo dõi, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế, dự toán cho phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế triển khai dự án.
-Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
– Tuổi từ 30 – 40 tuổi. Đại học chính quy ngành kiến trúc, xây dựng, KTXD, QTKD BĐS, kinh tế, tài chính, luật.
– Có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
– Nắm vững các quy trình từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện dự án.
– Am hiểu pháp luật về Đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản: Các bộ Luật liên quan đến đầu tư xây dựng, Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, … do Nhà nước ban hành.
– Có khả năng thiết lập mối quan hệ với các cơ quan nhà nước có thấm quyền.
– Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, lập kế hoạch và báo cáo.
-Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng, powerpoint, MS project, autocad…
– Có thể đi công tác xa.
– Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
– Quyết liệt, chủ động trong công việc, dám nghĩ dám làm.
-Thái độ tích cực, khả năng tạo động lực cho bản thân và nhóm.
#Real Estate; #BĐS, bất động sản;#dự án; #; project; #giám đốc; #Director; #xây dựng; #construction; #buiding