Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự- Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc Bình Chánh (HCM) – $1500 – $2000

Locations

Ho Chi Minh

賃金

1,500 - 2,000 USD

Experience

1 五 1 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

製造

Job ID

1976

NIC’s Client

仕事内容

I. Mô tả công việc
1. Quản trị, quản lý nhân sự
– Tham mưu Ban Tổng Giám Đốc về đường lối phát triển, sử dụng có hiệu quả Nguồn nhân lực.
– Tư vấn Ban Tổng giám đốc các vấn đề về luật lao động: Hợp đồng lao động, các chế độ… liên quan đến quyền lợi của người lao động.
– Xây dựng, quản lý hệ thống đánh giá công việc CB CNV.
– Xây dựng và quản lý hệ thống các chức danh.
– Xây dựng và quản lý hệ thống thang ngạch bậc lương, chính sách và chế độ đãi ngộ cho CB CNV toàn Công ty.
– Định biên nhân sự.
– Hỗ trợ công tác định biên nhân sự: cung cấp và thực hiện các báo cáo liên quan đến số liệu nhân sự, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, quá trình điều chuyển vị trí công tác, chế độ tiền lương thưởng, hoàn tất việc tổng hợp, sắp xếp quản lý nhân sự của các vấn đề liên quan đã nêu.
– Theo dõi các các vấn đề liên quan đến Luật lao động: Tiếp nhận, Hợp đồng Thử việc, Thời vụ, đánh giá thử việc, Hợp đồng lao động , nghỉ phép, quyết định các loại liên quan đến nhân sự Công ty. Thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ cho người thôi việc……
– Lập kế hoạch kế thừa thay thế nguồn nhân lực.
– Đánh giá nguồn nhân lực theo định kỳ hàng năm.
– Báo cáo danh sách tăng, giảm lao động hàng tháng, quý, năm, thực hiện các công việc liên quan tới chế độ cho người thôi việc ……
– Tư vấn cho Ban TGĐ xây dựng chính sách, lương, thưởng, phúc lợi cho CB CNV Công ty.
– Theo dõi các vấn đề nhân sự liên quan đến pháp luật lao động.
– Cung cấp các thông tin về nhân sự công ty theo yêu cầu của các tổ chức và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Thực hiện các công tác liên quan đến chế độ tiền lương, chính sách, chế độ và các khoản phúc lợi cho CBNV toàn Công ty.
– Triển khai, theo dõi, tổng hợp Quy trình đánh giá hiệu quả công việc CBNV Công ty, ban hành quyết định khen thưởng theo Quý, năm đã được cấp có thẩm quyền duyệt thuận.
– Thu thập thông tin về mức lương, tình hình nhân sự trong ngành, các thông tin nhân sự từ các công ty nhân sự và thị trường lao động.
– Phụ trách công tác khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CB CNV toàn Công ty.
– Quản lý theo dõi các thông tin liên quan về sức khoẻ theo giấy xác nhận tình trạng sức khoẻ sau những đợt khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.
– Quản lý công việc nhân viên thông qua bảng phân công và mô tả công việc cụ thể.
2. Chính sách đánh giá và đãi ngộ – kế toán tiền lương
– Xây dựng và quản lý hệ thống năng lực, hệ thống lương, chính sách và chế độ đãi ngộ.
– Xây dựng và duy trì chính sách đánh giá và chế độ đãi ngộ cho nhân viên toàn Công ty.
– Đánh giá và đãi ngộ, kế toán tiền lương, các khoản phúc lợi
– Báo cáo tăng, giảm nhân sự, thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH..
– Báo quỹ lương đóng BHXH.
3. Tuyển dụng
– Phụ trách công tác tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho toàn Công ty.
– Xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm.
– Xây dựng quy trình, quy chế, liên quan công tác tuyển dụng.
– Xây dựng và quản lý hệ thống chức danh.
– Lập báo cáo về tình hình tuyển dụng tháng, quý, năm.
– Xây dựng và triển khai quy chế tuyển dụng;
– Phụ trách cập nhật theo dõi tình hình nhân sự đã được Công ty cử đi đào tạo các lớp chuyên môn, chịu trách nhiệm lưu trữ các văn bằng, chứng chỉ. Cung cấp số liệu liên quan đến công tác đào tạo.
– Thực hiện việc thông báo ứng tuyển, tuyển dụng, từ chối tuyển dụng, bảo quản, lưu trữ hồ sơ ứng viên và giới thiệu nhân viên mới.
– Quản lý, theo dõi nhân sự dự trữ.
4. Đào tạo
– Xây dựng triển khai thực hiện các quy chế, quy trình, quy định liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn.
– Khảo sát nhu cầu đào tạo của CB CNV. Lập kế hoạch đào tạo hàng năm căn cứ kế hoạch phát triển nguồn nhân lực toàn Công ty.
– Tham gia lập kế hoạch đào tạo năm
– Xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng quản lý cho đội ngũ CB CNV tiềm năng để dự bị/ kế thừa.
– Tư vấn đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ cho các Phòng ban: phân tích nhu cầu, hình thức và phương pháp đào tạo huấn luyện; các yếu tố phát triển nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên.
– Triển khai các chương trình đào tạo, các khóa đào tạo cho CB CNV theo kế hoạch và theo nhu cầu thực tế phát sinh.
– Hỗ trợ các Đơn vị thực hiện công tác đào tạo nội bộ
– Theo dõi đánh giá hiệu quả đào tạo.
– Hỗ trợ phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên nội bộ.
– Lập báo cáo đánh giá công tác đào tạo.
– Quản lý chi phí đào tạo
– Lưu trữ, bảo quản các hồ sơ, tài liệu phát sinh.
5. Hành chính quản trị
– Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, các thủ tục liên quan về pháp lý của Công ty.
– Thực hiện các thủ tục đăng ký, thanh toán các chi phí liên quan đến hoạt động của Công ty: điện, nước, điện thoại, hệ thống mạng CNTT, thuê mặt bằng, kho, nhà xưởng, …..
– Thực hiện các công việc copy tài liệu, đóng cuốn, chuẩn bị cho hội nghị, hội thảo, đào tạo, …. của Công ty.
– Thực hiện các thủ tục đề xuất thanh toán: trang thiết bị , cơ sở vật chất liên quan phục vụ hoạt động Công ty.
– Cung cấp phương tiện, tiện nghi phục vụ cho các lớp học, hội họp, hội nghị, ….. của Công ty.
– Chịu trách nhiệm scan các quy trình, quy chế đã được ban hành để cung cấp cho các Phòng ban khi có nhu cầu.
– Giám sát thi công công trình xây dựng cơ bản, trang trí nội thất, đảm bảo yêu cầu kỷ thuật, mỹ thuật.
– Giám sát, đề xuất thực hiện công tác kiểm tra thanh lý phế liệu xưởng sản xuất.
6. Quản lý an ninh, bảo vệ
– Phối hợp với các cơ quan chức năng về việc bảo đảm an ninh an toàn cho Công ty.
– Chịu trách nhiệm phụ trách theo dõi lịch trực. Điều tra và đề ra các biện pháp xử lý các sự cố trong nội bộ công ty liên quan đến an ninh.
– Theo dõi việc thanh toán chi phí đội bảo về thuê ngoài.
7. Quản lý tài sản
– Tổ chức theo dõi thống kê tài sản cố định.
– Tổ chức kiểm kê tài sản cố định và công cụ lao động toàn hệ thống theo định kỳ hàng năm.
8. Quản lý đội xe
– Phục vụ cho nhu cầu công tác của CBNV.
– Xây dựng định mức nhiên liệu cho các xe của Công ty, quản lý định mức nhiên liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật cho các xe tại Hội sở. Thực hiện công tác kiểm tra việc bảo dưỡng và sử dụng xe tại các đơn vị trực thuộc.
– Thực hiện đăng ký, đăng kiểm cho các phương tiện vận chuyển.
9. Phụ trách công tác Phòng cháy chữa cháy
– Tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn Phòng cháy chữa cháy, an toàn về con người và tài sản tại trụ sở Công ty.
– Tổ chức và phối hợp kiểm tra quy định về an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
10. Văn thư, lưu trữ – Lễ Tân
– Tiếp nhận, kiểm tra, phân phối và theo dõi kết quả xử lý văn thư đến, báo chí, phát hành văn thư trực tiếp và qua mạng nội bộ. Quản lý cập nhật hệ thống các quy trình của Công ty được ban hành.
– Quản lý khuôn dấu và việc sử dụng khuôn dấu của Công ty.
– Quản lý hồ sơ pháp lý của Công ty. Thực hiện công tác lưu trữ, truy lục văn thư, cung cấp hồ sơ pháp lý cho các đơn vị theo yêu cầu.
– Quản lý hệ thống tổng đài của Công ty.
– Thực hiện công tác Lễ Tân, hướng dẫn khách đến liên hệ công việc vào phòng họp, chuẩn bị trà nước tiếp khách.
– Quản lý việc sử dụng giấy giới thiệu của Công ty.
– Thực hiện các công việc mua và theo dõi thanh toán báo chí.
– Chịu trách nhiệm chuẩn bị, cung cấp các loại biểu mẫu liên quan đến hành chính, các biểu mẫu khác nếu được yêu cầu.
– Tham gia công tác tổ chức các sự kiện của Công ty với chức năng phục vụ lễ tân, khánh tiết.
11. Hành chánh hỗ trợ
– Thực hiện các công việc mua sắm theo dõi thanh toán các vật dụng liên quan tới chức năng của Phòng.
– Thực hiện các công tác công chứng, chứng thực, dịch thuật, xin giấy phép, giấy chứng nhận, xin cấp hộ chiếu, visa cho CB CNV đi công tác.
– Đặt vé máy bay, đặt chỗ khách sạn, đặt tiệc phục vụ hội nghị, hội thảo, tiếp khách, các sự kiện của Công ty.
– Kiểm tra các đề nghị thanh toán công tác phí của Ban TGĐ, các phòng ban theo đúng quy định của Công ty.
– Chịu trách nhiệm mua sắm các vật dụng hàng ngày, các vật dụng có liên quan tới việc chuẩn bị các cuộc hội họp, khai trương, tiếp khách, sắp xếp phòng ốc.
– Cung cấp và bảo quản văn phòng phẩm, ấn phẩm, ấn chỉ, đặt hoa cho Công ty.
– Hướng dẫn khách đến liên hệ công việc vào phòng họp, chuẩn bị trà nước tiếp khách.
– Cung cấp, thực hiện thủ tục thanh toán và bảo quản tủ thuốc Công ty.
– Theo dõi điều xe đi công tác của các Phòng ban.
– Thực hiện các công việc cúng Lễ hàng tuần, tháng và tất cả các dịp Lễ Tết trong năm.
– Nhận đề xuất, thanh toán thực hiện yêu cầu đặt suất ăn hàng ngày cho Công ty.
– Thực hiện cung cấp và thanh toán nước uống cho toàn Công ty.
– Phụ trách tiếp nhận hóa đơn, thanh toán chi phí sử dụng điện thoại di động, chi phí xăng xe đi công tác hàng ngày.
– Phụ trách cung cấp đồng phục BLĐ và CB CNV toàn Công ty.
– Phụ trách quà tặng sinh nhật hàng tháng toàn Công ty.
– Đầu mối in ấn chỉ, ấn phẩm toàn Công ty.
– Phụ trách trang trí Hội sở và hoa tươi Công ty.
– Phụ trách nghỉ dưỡng toàn Công ty.
– Phụ trách lễ hội, hội thảo toàn Công ty.
– Xây dựng quy trình, quy định liên quan đến công tác chuyên môn.
12. Công nghệ thông tin
– Quản lý hệ thống, máy móc thiết bị CNTT, máy móc, trang thiết bị văn phòng: Hệ thống Tổng đài điện thoại, máy in, máy fax, máy photocopy, hệ thống quan sát camera toàn Công ty.
– Quản lý hệ thống server, hệ thống mạng, hộp thư điện tử nội bộ Công ty.
– Trực tiếp ghi nhận các đề xuất sửa chữa các máy móc thiết bị, các trang thiết bị máy móc văn phòng. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì, hoặc liên hệ các đơn vị cung cấp bảo trì, sửa chữa theo định kỳ, tháng, quý, năm.
– Thực hiện thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các đường dây mạng nội bộ, điện thoại, Trực tiếp ghi nhận các đề xuất sửa chữa máy móc, thiết bị, các trang thiết bị máy móc văn phòng toàn Công ty.
– Chịu trách nhiệm sửa chữa hệ thống mạng intranet và internet
– Kiểm tra và bảo trì firewall
– Chịu trách nhiệm liên hệ tới các đơn vị cung cấp trang thiết bị, máy móc văn phòng sửa chữa theo định kỳ, tháng, quý, năm.
– Bơm mực máy in, máy fax, máy Photocopy.
– Thực hiện đề xuất đăng ký mạng internet, điện thoại phục vụ cho nhu cầu hoạt động của Công ty.
13. Các công tác khác
– Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến hoạt động của Phòng.
– Thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình tác nghiệp nội bộ của Phòng.
– Thiết lập các quy trình tác nghiệp chung do Phòng chủ trì.
– Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Phòng.
– Lập bảng phân công công việc cho nhân sự của Phòng để thực hiện các nhiệm vụ trên.
– Tổ chức lưu trữ, bảo quản các hồ sơ, tài liệu phát sinh.
II. Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại hoc
– 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Uv đã làm cho công ty sản xuất có quy mô từ 300 nhân viên trở nên
– Ưu tiên uv nam
– Tiếng anh giao tiếp tốt