Giám đốc kinh doanh (Xúc tiến đầu tư)

Locations

Binh Dinh

賃金

取引

Experience

5 五 5 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

不動産

Job ID

1594

NIC’s Client

仕事内容

– Lập kế hoạch kinh doanh tuần, tháng, quý, năm báo cáo Ban Tổng Giám đốc, và triển khai kế hoạch tới nhân viên.
– Thực hiện các hoạt động kế hoạch kinh doanh và công tác Xúc tiến đầu tư (XTĐT) trong và ngoài nước.
– Tìm hiểu tình hình đầu tư thị trường bất động sản vào Khu công nghiệp.
– Tham gia các hội nghị, hội thảo của các tổ chức nước ngoài để XTĐT.
– Xây dựng và thiết lập hệ thống khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch thường xuyên.
– Hướng dẫn, giao việc và hỗ trợ cho nhân viên, kiểm soát công việc của nhân viên để đảm bảo chỉ tiêu đề ra.
– Xây dựng & phát triển mạng lưới khách hàng
– Chịu trách nhiệm trước Ban TGĐ về kết quả hoạt động kinh doanh
– Đàm phán các đối tác, khách hàng chiến lược
– Dự báo tình hình thị trường và tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường để đưa ra đề xuất, kiến nghị.

必要なスキル

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, các ngành Ngoại ngữ: Anh, Nhật, Hàn, Trung, Ngoại thương, Luật Kinh tế. - Thành thạo ngoại ngữ, ưu tiên ngoại ngữ chuyên ngành kinh tế: đặc biệt là khả năng nói, viết. - Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, sôi nổi, năng động, nhiệt tình với công việc. - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. - Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường kêu gọi nhà đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất…