Giám đốc Marketing – Truyền Thông – Thương Hiệu

Locations

Ho Chi Minh

賃金

取引

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

教育-トレーニング

Job ID

1750

NIC’s Client

仕事内容

• Hoạch định chiến lược kinh doanh, Marketing, PR theo định hướng kinh doanh. Xây dựng chiến lược tiếp thị và truyền thông, kế hoạch quản trị các thương hiệu của công ty

Chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh, marketing hiệu quả để hoàn thành mục tiêu công ty; Thiết lập các chiến lược, chương trình kinh doanh, tiếp thị để chinh phục thị trường

• Xây dựng các kế hoạch truyền thông cho từng thương hiệu theo đúng định hướng về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và tầm nhìn của từng thương hiệu. –

• Tham mưu cho Ban Giám Đốc về các nội dung công việc có liên quan để triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu bền vững.

• Xây dựng kế hoạch ngân sách năm của của phòng tiếp thị, phân bổ ngân sách cho từng thương hiệu, giám sát việc xây dựng và sử dụng ngân sách của từng thương hiệu.

• Định hướng, giám sát việc thực hiện các kế hoạch truyền thông, tiếp thị của các thương hiệu.

• Giám sát việc lên bảng tiến độ thực hiện, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng phòng ban, đơn vị, chi nhánh trong việc triển khai các chương trình truyền thông, tiếp thị

• Phối hợp làm việc với các phòng ban thuộc các khối Kinh Doanh, Cung Ứng, Hành Chính Nhân Sự, Tài Chính Kế Toán, Chăm Sóc Khách Hàng, Hệ Thống Đại Lý theo đúng quy trình, quy định của công ty để định hướng cho việc lên kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình truyền thông, tiếp thị.

• Định kỳ rà soát, đánh giá khách quan và các biện pháp khắc phục để đảm bảo các chương trình triển khai đúng tiến độ và hiệu quả –

• Thực hiện các chương trình khảo sát, đánh giá thị trường, khách hàng mục tiêu, chính sách giá, hàng hóa, đánh giá các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp để từ đó đưa ra các định hướng, giải pháp và xây dựng các chương trình nhăm đạt các mục tiêu về quảng bá thương hiệu, tăng trưởng doanh thu và tạo ưu thế cạnh tranh.

• Tham gia các dự án chung của công ty theo các quyết định thành lập ban dự án, quyết định bổ nhiệm, phân công công nhiệm vụ của BTGĐ.

• Xây dựng cơ cấu tổ chức có chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc, qui trình làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc của & huấn luyện đào tạo chuyên môn của phòng.

• Đảm bảo từng nhân viên trong phòng có mô tả công việc, KPI và kế hoạch làm việc đáp ứng yêu cầu công việc.

• Theo dõi, đánh giá, động viên & hướng dẫn chuyên môn, truyền đạt kinh nghiệm, đề xuất các chương trình đào tạo thích hợp cho từng nhân viên. Đánh giá đúng năng lực của từng các nhân, đưa ra các đề xuất tăng, giảm, thuyên chuyển, thay đổi nhân sự để đảm bảo việc hoạt động hiệu quả của phòng

• Xây dựng văn hóa làm việc đội nhóm một cách tích cực.

• Báo cáo trước Ban giám đốc về công tác truyền thông theo định kỳ hoặc theo yêu câu của Ban giám đốc.

• Chịu trách nhiệm về các văn bản pháp lý của phòng tiếp thị

• Công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

必要なスキル

• Đã có kinh nghiệm phụ trách Marketing - Truyền thông – Quản trị thương hiệu tại các Tập đoàn, Công ty lớn, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cho các Công ty truyền thông, các Công ty bất động sản hoặc các Ngân hàng trong và ngoài nước.• Có ít nhất 10 năm công tác liên tục trong lĩnh vực truyền thông, marketing. Trong đó có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo (Trưởng phòng, Phó Giám đốc/ Giám đốc Marketing) của các Tập đoàn lớn.• Có kiến thức chuyên sâu về quan hệ công chúng, quản lý, phát triển thương hiệu và ứng dụng marketing;• Hiểu biết về nghiệp vụ báo chí, khả năng thu thập phân tích thông tin, có khả năng viết bài, viết thông cáo báo chí, khả năng biên tập.• Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc tốt.• Trung thực, sáng tạo, cầu tiến, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc.• Có khả năng làm việc và đáp ứng trong môi trường áp lực cao.• Có quan hệ rộng rãi với các báo đài, công ty truyền thông và marketing.• Thành thạo Tiếng Anh (nghe, nói, đọc,viết).