Giám đốc phát triển dự án đầu tư

Locations

Ho Chi Minh

賃金

取引

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

教育-トレーニング

Job ID

1749

NIC’s Client

仕事内容

• Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Dự án, chịu trách nhiệm trước HĐQT/Tổng Giám đốc về công việc được phân công
• Dự đoán, phân tích hiện trạng từng dự án đầu tư, báo cáo thẩm định các đối tác hợp tác đầu tư
• Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi của dự án cùng phương án triển khai phát triển dự án
• Thiết lập mối quan hệ với các chủ đầu tư, đối tác để tiến hành đàm phán cho việc đầu tư vào dự án
• Làm việc trực tiếp với các Sở, Ban, Ngành liên quan để xin cấp phép cho dự án
• Đôn đốc và quản lý việc triển khai dự án
• Các yêu cầu khác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Giám đốc Dự án theo quy định của công ty

必要なスキル

• Kiến thức: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kinh tế, xây dựng, kiến trúc hoặc các chuyên ngành liên quan • Kỹ năng: o Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng o Kỹ năng quản lý thời gian và công việc o Kỹ năng giao tiếp, thương thảo, đàm phán o Kỹ năng phân tích và tổng hợp • Tiếng Anh: Thành thạo giao tiếp • Sẵn sàng đi công tác xa • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan ban ngành Trung Ương và địa phương • Trên 30 tuổi