Giám đốc thiết kế sáng tạo

Locations

Ha Noi

賃金

1,000 - 1,500 USD

Experience

2 五 2 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

教育-トレーニング

Job ID

926

NIC’s Client

仕事内容

– Đề xuất các ý tưởng sang tạo, xây dựng các concept hình ảnh tổng thể cho toàn bộ công ty.
– Họp bàn với BLĐ để thống nhất và xây dựng các concept, quy chuẩn hình ảnh, thiết kế cho Tổ hợp.
– Xây dựng các quy chuẩn thiết kế, quản lý, đào tạo và kiểm soát các nhóm thiết kế tuân thủ theo quy chuẩn
– Thiết kế hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo:
+ TVC trên Truyền hình
+ Chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google, …
+ Chiến dịch truyền thông trên Báo chí, Áp phích
– Thiết kế hình ảnh trang chí văn phòng tại 5 thành phố
– Thiết kế hình ảnh cho toàn bộ các hoạt động nội bộ,
– Thiết kế hình ảnh cho các event của công ty tại 3 nước
– Xây dựng và quản lý đội ngũ chuyên gia partime thiết kế hình ảnh
– Xây dựng và quản lý đội ngũ người mẫu, đại diện hình ảnh
-Quản lý 20-30 nhân viên

必要なスキル

- Có khả năng về nghệ thuật phục vụ cộng đồng đông người - Khoẻ mạnh - Biết hát hò hoặc đàn ca, thêu vẽ - Dám thử cái mới, chịu khó tìm tòi các công cụ, công nghệ thiết kế mới giúp tăng năng suất thiết kế - Dám mắng và phản biện sếp về các vấn đề chưa rõ đúng sai trong công việc - Thành thạo tiếng Anh là lợi thế. - Quen biết nhiều chuyên gia trong ngành, tham gia nhiều hội nhóm, chuyên môn trong ngành sẽ được ưu tiên - Năng động, thích thách thức, sẵn sàng với cường độ công việc cao. - Có mong muốn thăng tiến mạnh mẽ, quyết liệt