Marketing Director (Smartphone)

Locations

Ho Chi Minh

賃金

2,500 - 4,000 USD

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

トレーディング-コマース

Job ID

2295

NIC’s Client

仕事内容

Marketing Director (Smartphone)
Mô tả công việc:
– Dựa vào mục tiêu xây dựng thương hiệu của công ty và nhu cầu nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động Maketing
– Có kiến thức về marketing phong phú để có những chiến lược marketing đẩy mạnh thương hiệu
– Có kĩ năng và ý thức về VIS, để chăm sóc duy trì tốt các vấn đề của hệ thống VI
– Có kĩ năng về truyền thông tiếp thị tích hợp, dựa vào kĩ năng truyền thông tiếp thị tích hợp để hoàn thành mục tiêu chiến lược cả từng giai đoạn phát triển brand
– Có khả năng hoạch định nội dung digital, viết, đăng bài, tương tác với người hâm mộ, sáng tạo nội dung
– Có khả năng tổng kết, chịu trách nhiệm điều tra và phân tích các kế hoạch marketing, tìm hiểu xu thế tâm lý khách hàng.
– Báo cáo hàng quý hàng năm về việc phát triển thương hiệu, kịp thời nắm bắt thông tin và phản hồi về sự tiến triển và hiện trạng của thương hiệu, để đưa ra chiến lược phát triển Marketing một cách đúng đắn nhất.
– Các công việc khác liên quan đến hoạt động Marketing
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên các chuyên ngành Marketing, quảng cáo
– Có 5 năm kinh nghiệm trở lên cho vị trí quản lý marketing tổng hợp trong ngành FMCG
– Tiếng Anh tốt.
– Chịu được áp lực công việc
– Có kinh nghiệm lãnh đạo cả campaign
– Có kinh nghiệm marketing trong ngành điện thoại được cộng điểm
– Có kinh nghiệm làm việc ở công ty đa quốc gia được cộng điểm