Phó Phòng Kỹ Thuật Lò Hơi – HCM (dịch vụ)

Locations

Ho Chi Minh

賃金

15,000,000 - 20,000,000 VND

Experience

2 五 2 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

トレーディング-コマース

Job ID

2349

NIC’s Client

仕事内容

Mô tả công việc
1. Nắm vững về nguyên lý hoạt động của các loại lò hơi do công ty cung cấp.
– Tham gia đầy đủ các buổi training, tập huấn kỹ thuật.
– Thường xuyên tham khảo tài liệu về thiết bị, lò hơi để nắm vững nguyên lý làm việc và trao dồi kiến thức về thiết bị.
2. Thực hiện việc lắp đặt, vận hành, bảo trì ,sửa chữa thiết bị theo yêu cầu của cấp trên.
– Đảm bảo thực hiện đầy đủ việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sữa chữa thiết bị theo yêu cầu của cấp trên.
3. Lập biên bản làm việc và nghiệm thu và báo cáo theo qui trình cho cấp trên kịp thời, đúng hạn .
– Theo dõi tiến độ công việc, lập biên bản làm việc hoặc nghiệm thu công việc và báo cáo cho cấp trên kịp thời và đúng hạn.
4. Thực hiện kế hoạch kiểm tra máy móc định kỳ cho khách hàng.
– Ghi nhận ý kiến, phản hồi của khách hàng. Báo cáo nội dung đầy đủ kịp thời cho cấp trên và BGĐ.
5. Hỗ trợ bộ phận Kinh doanh về việc tư vấn cho khách hàng về các giải pháp sử dụng lò hơi
– Hỗ trợ bộ phận Kinh doanh về việc tư vấn cho khách hàng về các giải pháp sử dụng lò hơi
Yêu cầu của công việc:
– Tốt đại học nghiệp chuyên ngành cơ khí
– 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
– Tiếng anh trình độ B