Nhân Viên Hóa Thực Phẩm (Điều Chuyên Sâu) – Bình Dương

Locations

Binh Duong

賃金

7,000,000 - 8,000,000 VND

Experience

2 五 2 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

製造

Job ID

2352

NIC’s Client

仕事内容

– Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào gồm:
** Nguyên liệu: điều nhân, điều nhân sống, gia vị, phụ gia,…
** Vật tư: bao bì, tem nhãn, màng seal, gói hút ẩm,…
– Giám sát quá trình sản xuất và đóng gói điều chuyên sâu
** Giám sát vệ sinh dụng cụ, máy móc, thiết bị, nhà xưởng sạch sẽ đúng quy định.
** Giám sát bộ phận sản xuất vận hành máy đúng quy trình, sản phẩm sau sản xuất đạt yêu cầu chất lượng.
** Đảm bảo hàng sau khi đóng gói đúng quy cách trọng lượng, bao gói, tem nhãn, số lượng/thùng,…theo quy định cho từng loại sản phẩm.
– Phối hợp với nhân viên hóa phẩm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới theo định hướng của Công ty.
– Định kỳ hằng tháng phải kiểm tra và báo cáo chất lượng nguyên liệu và sản phẩm lưu kho định kỳ cho QLNM

必要なスキル

- Cao đẳng/đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm. - 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm. - Phải có kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. - Có khả năng nhìn nhận phân tích vấn đề và tìm cách xử lý tình huống. - Thực hiện công việc đúng nguyên tắc và quyết liệt. Tuy nhiên, cũng cần linh hoạt trong một số tình huống.