Nhân viên kinh doanh (Tiếng Hàn)

Locations

Ho Chi Minh

賃金

取引

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

建設材料

Job ID

1464

NIC’s Client

仕事内容

– Tìm kiếm phát triển kinh doanh sang thị trường Hàn Quốc.
– Giới thiệu sản phẩm, đưa khách hàng thăm quan nhà máy khi có yêu cầu.

必要なスキル

- Hàn ngữ: topic4 (Giao tiếp lưu loát) - Không yêu cầu kinh nghiệm. - Nhiệt tình, trung thực. - Có kĩ năng đàm phán, thương lượng.