Phiên Dịch Tiếng Hoa (Phòng Kinh Doanh)

Locations

Ho Chi Minh

賃金

500 - 700 USD

Experience

2 五 2 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

製造

Job ID

1160

NIC’s Client

仕事内容

• Tham gia cùng với Trưởng Phòng dịch các tài liệu, Email, và nội dung các thư được chuyển tới từ công ty mẹ
• Cùng với Trưởng Bộ Phận ra thị trường và dịch trực tiếp khi giao dịch với khách hàng
• Các Công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

必要なスキル

• Tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Trung . 2 - 4 năm kinh nghiệm vị trí tương đương • Thành thạo cả 3 kỹ năng nghe nói đọc viết • Thành thạo nói tiếng phổ thông và quang thoại • Lanh lẹ, siêng năng, chịu khó