Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (FMCG)

Locations

Ho Chi Minh

賃金

取引

Experience

4 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

農業

Job ID

2196

NIC’s Client

仕事内容

– Lên chiến lược kế hoạch phát triển bán hàng.
– Đàm phán, thương lượng, xúc tiến các thủ tục hợp đồng với các đối tác
– Hoàn thành các chỉ tiêu về doanh số, khách hàng, thị trường
– Báo cáo bán hàng và phân tích thị trường, tình hình đối thủ
– Đề xuất phương án để đảm bảo cho việc thực hiện bền vững mục tiêu doanh số dài hạn
– Quản lý, đào tạo nhân viên dưới quyền để đảm bảo nhân viên vận hành theo đúng định hướng của Ban Giám Đốc
– Đảm bảo mở rộng thị trường, độ phủ hàng hóa trên thị trường
– Thực hiện các hoạt động khác do cấp trên giao phó

必要なスキル

- Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm vị trí Quản lý kinh doanh khu vực ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Ưu tiên ứng viên đã làm việc ở lĩnh vực thực phẩm / bánh kẹo / đồ uống. - Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. - Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt - Kỹ năng lãnh đạo nhóm và huấn luyện nhân viên. - Am hiểu sâu sắc hệ thống phân phối hàng tiêu dùng.