Trợ Lý Khối Kế Toán – Tài Chính

Locations

Ho Chi Minh

賃金

1,200 - 1,500 USD

Experience

3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

不動産

Job ID

2497

NIC’s Client

仕事内容

I. Mục đích công việc:
– Luôn hoàn thành công việc, báo cáo chính xác, kịp thời, chấp hành chỉ đạo cấp trên, tuân thủ nội quy, quy chế, quy định, quy trình nội bộ của công ty.
– Báo cáo trực tiếp: Giám Đốc Khối Kế Toán – Tài chính
II. Công Việc Cụ Thể Phải Thực Hiện
– Theo dõi, tổng hợp các nội dung công việc và báo cáo kết quả công việc của Khối Kế toán – Tài chính
– Là đầu mối tiếp nhận các chỉ đạo từ Giám đốc Khối và phổ biến cho các Phòng/ Ban thuộc Khối thực hiện.
– Là đầu mối ghi nhận đầy đủ các vướng mắc cần tháo gỡ từ tất cả các cấp để báo cáo lãnh đạo có hướng giải quyết kịp thời.
– Theo dõi đảm bảo tiến độ hoàn thành công việc của các Phòng/Ban trực thuộc Khối KT – TC.
– Hoạch định TCKT của Khối.
– Phân tích đánh giá hoạt động TCKT của Khối
– Tham mưu, đề xuất nhưng phương án tối ưu cho hoạt động TCKT.
– Thực hiện công việc tuân thủ theo quy trình, quy chế, quy định của Tập đoàn và các quy định của pháp luật.
– Các công việc khác theo chỉ đạo của GĐ Khối và các cấp lãnh đạo.
II. Yêu Cầu Tiêu Chuẩn Tối Thiểu
– Trình độ văn hóa: ĐH và trên
– Trình độ chuyên môn: Thuộc các khối ngành KTTC, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương
– Kinh nghiệm: tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực KTTC tổng hợp, trong đó 2 năm làm cấp quản lý
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh khá
III. Yêu cầu khác:
– Phải biết lập báo cáo tài chính
– Hiểu rõ và ứng dụng tốt các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành Tài chính – Kế toán
– Ưu tiên ứng viên có trình độ sau Đại học.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản (chủ đầu tư), Xây dựng, Tài chính Ngân hàng có quy mô từ 1000 nhân viên trở lên.
– Từng quản lý Phòng/Ban/Bộ phận có từ 05 nhân viên trở lên.
– Có khả năng làm việc dưới cường độ và áp lực công việc cao.
– Sẵn sàng đi công tác/làm việc ngoài giờ.