Trưởng Ban Pháp Chế

Locations

Ha Nam

賃金

1,300 - 1,700 USD

Experience

3 五 3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

食料と飲料

Job ID

1484

NIC’s Client

仕事内容

Mô tả công việc:
– Quản lý chung bộ phận Pháp chế của Tập đoàn và Công ty
– Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Tập đoàn, và các đơn vị thành viên về các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên
– Chủ động xử lý và tham mưu cho lãnh đạo Tổng Công ty giải quyết tốt các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế, bảo hiểm…
– Soạn thảo, thẩm định các Hợp đồng và văn bản nội bộ trước khi trình các cấp lãnh đạo ký kết, ban hành;
– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/ tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa Tập đoàn/ Đơn vị trực thuộc với đối tác và người lao động;
– Phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ, soát xét và chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng công việc tư vấn pháp lý của bộ phận;
– Tham mưu, hỗ trợ các đơn vị trong lĩnh vực chuyên môn được phân công;
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Quyền hạn:
– Được công ty cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo quy định.
– Được tiếp cận với toàn bộ các QT, QĐ, QC… công ty ban hành để phục vụ hoạt động kinh doanh bán hàng
– Được tham gia các khóa học do công ty, các đơn vị bên ngoài tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý.
– Được đề cử vào các vị trí cao hơn khi có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức, thành tích trong công việc.
– Được quyền đấu tranh, tố cáo với mọi hành vi gây thiệt hai hoặc ảnh hưởng xấu đến công ty.
– Được hưởng thu nhập theo thỏa thuận của người lao động với công ty và hưởng các quyền lợi theo Luật lao động. Được xét thưởng cuối năm căn cứ theo kết quả kinh doanh của Công ty.