Trưởng Phòng Logistics (Ngành Dệt May)

Locations

Tay Ninh

賃金

取引

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

高級品

Job ID

1909

NIC’s Client

仕事内容

1. Mục tiêu công việc :
– Xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp trong bộ phận, hiện thực hóa mục tiêu mà công ty đã giao phó hướng đến việc quản lý theo hệ thống hiện đại.
– Thực hiện và kiểm soát công tác giao nhận hàng hóa đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
– Nâng cao nghiệp vụ quản lý – hoàn chỉnh các qui định về công tác quản lý và nhập – xuất NVL, hàng hóa, đảm bảo tính chính xác về số lượng, chất lượng, kịp thời theo yêu cầu của các phòng ban.

2. Nhiệm vụ :
– Thực hiện và kiểm soát các qui định về tổ chức, quản lý và cấp phát nguyên vật liệu, hàng hóa cho các BP liên quan.
– Tổ chức việc thực hiện, theo dõi và chịu trách nhiệm về tính chính xác sổ sách, số liệu, chứng từ liên quan đến hàng hóa, vật tư, linh kiện, nguyên phụ liệu,… và các tác nghiệp cập nhật, báo cáo đúng theo qui định Công Ty.
– Chịu trách nhiệm rà soát, thống kê và phối hợp các bộ phận liên quan xác định số lượng, chủng loại hàng hóa, vật tư cần đáp ứng cho hoạt động của cty để có kế hoạch đặt hàng dự trữ kho đầy đủ hợp lý.
– Chịu trách nhiệm tổ chức nhân lực phương tiện triển khai các tác nghiệp của kho đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty và điều động các phương tiện vận chuyển bên ngoài thực hiện giao hàng theo tiến độ và yêu cầu của khách hàng.
– Bảo quản hàng hóa theo qui định tiêu chuẩn đối với từng mặt hàng, không để mất mát, xuống cấp, hư hỏng. sắp xếp hàng hóa theo đúng qui định đáp ứng mục tiêu: gọn, hiệu quả, dễ quản lí và dễ dàng xuất nhập theo thứ tự nguyên tắc qui định và an toàn về phòng cháy chữa cháy.
– Thực hiện và kiểm soát các nguyên tắc, thủ tục, qui định về công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa.
– Lên kế hoạch xuất, nhập hàng hóa theo lịch trình của cty để sắp xếp bố trí và thực hiện công việc chu đáo.Đồng thời lập các thủ tục chứng từ liên quan đến việc giao nhận hàng hóa và chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ.
– Thực hiện việc giao nhận hàng hóa và bảo quản hàng hóa trong quá trình giao nhận vận chuyển. Điều động phương tiện vận chuyển và phối hợp thực hiện các tác nghiệp giao nhận đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
– Thực hiện và kiểm soát các tiêu chí, tiêu chuẩn, qui định, biểu mẫu,….. về hệ thống kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ thuộc P.Cung Ứng .Định kỳ rà soát, hiệu chỉnh hoặc thiết lập mới các thủ tục, qui định trong công việc để liên tục cải tiến, đổi mới, đơn giản hóa các thủ tục, qui trình phối hợp nhằm tăng năng suất, hiệu quả làm việc, đáp ứng yêu cầu Công ty.
– Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, đánh giá nhân sự theo định kỳ hàng tháng, quý làm cơ sở phân loại, phân cấp bậc và hoạch định các chương trình huấn luyện, đào tạo nhằm nâng trình độ nghiệp vụ cho CB- CNV trong đơn vị.
– Kiểm tra, kiểm soát và theo dõi việc thực hiện chi phí và hạn mức ngân sách của P.Cung Ứng.
– Đề xuất, tham mưu, hoạch định các biện pháp thực hiện về lĩnh vực bảo quản và giao nhận, vận chuyển hàng hóa để đảm bảo mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu trong từng thời điểm được Ban Lãnh Đạo Công Ty giao phó.
– Tổ chức huấn luyện – đào tạo (hoặc cử đi đào tạo bên ngoài) cho CB-CNV tại đơn vị nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, duy trì nhận thức tư tưởng. Xây dựng đội ngũ kế thừa cho các chức danh công việc.
– Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào tự động hóa nghiệp vụ quản lý kho, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác quản lý của Công ty, xử lý nhanh gọn, chính xác, tiết kiệm nhân lực, tinh gọn bộ máy tổ chức.
– Tổ chức việc lưu trữ, bảo quản theo đúng qui định các chứng từ, văn bản, tài liệu, dữ liệu nghiệp vụ và nhân sự một cách khoa học, dể truy xuất khi cần thiết và tuyệt đối bảo mật theo qui định của Công ty.

3. Trách nhiệm:
– Thực hiện đúng, đủ và có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ghi trong quy chế này và trong chính sách công ty và luôn đặt lợi ích công ty lên hàng đầu.
– Thực hiện các quyền và nhiêm vụ được giao một cách trung thực, vì lợi ích hợp pháp của Công ty. Chủ động, sáng tạo trong công tác nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả.
– Quản lý và sử dụng các phương tiện làm việc, tài sản công ty đúng mục đích, đạt hiệu quả và tiết kiệm.
– Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện để phát huy hết năng lực của tập thể, từng nhân sự trong Phòng Cung Ứng.
– Đảm bảo nguyên vật liệu, hàng hóa được cung ứng cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công Ty được nhanh chóng, kịp thời và chuẩn xác.
– Đảm bảo các nhà cung ứng dịch vụ vận chuyển cho Công ty đáp ứng theo đúng các yêu cầu của Công ty.
– Đảm bảo nguyên vật liệu, hàng hóa của Công ty lưu trữ trong kho phải đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Công ty, số lượng phải chính xác, được bảo quản tốt.
– Cam kết thực hành tốt đạo đức nghề nghiệp, văn hóa Công ty.
– Chịu trách nhiệm về cam kết bảo mật thông tin theo quy định của công ty.
– Đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động của phòng.
– Phối hợp với nhóm ứng phó sự cố máy tính mạng, nhóm ứng phó sự cố thiên tai và Ban an ninh trong việc đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động của phòng và công ty.
– Tổng hợp, đề xuất, báo cáo các vấn đề an ninh của phòng, thông qua phụ trách đơn vị, gửi đến các phòng ban chức năng liên quan (Ban an ninh, phòng quản trị mạng, đại diện an ninh công ty).
– Tham gia đánh giá rủi ro khi cần.
– Chịu sự điều động của Ban an ninh khi có yêu cầu.

4. Tiêu chuẩn nhân sự :
– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp đại học,trên đại học.
– Kỹ năng: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Anh Văn giao tiếp.
– Sức khỏe: tốt
– Phẩm chất: Có tính kỷ luật cao, có khả năng chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên :
– Kiến thức : Có kiến thức về ISO 9001, GRS
– Kinh nghiệm : Có hiểu biết về vận chuyển., kinh nghiệm về kho bãi + Kinh doanh…