Trưởng Phòng Maketing

Locations

Ha Noi

賃金

1,700 - 2,000 USD

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

製薬/バイオテクノロジー

Job ID

1230

NIC’s Client

仕事内容

1, Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý, giám sát thực hiện các hoạt động của Phòng Marketing
2. Xây dựng ngân sách và giám sát, triển khai hoạt động Marketing theo đúng định hướng và kế hoạch được phê duyệt theo định kỳ tháng/quý/năm
3. Tổ chức thực hiện hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh và sản phẩm của công ty ra thị trường, khách hàng bên ngoài, nội bộ
4. Phối hợp nghiên cứu, phát triển ý tưởng cho sản phẩm mới
5. Thu thập, đánh giá đối thủ cạnh tranh; phản hồi ý kiến khách hàng; xu hướng phát triển của thị trường

必要なスキル

1. Trình độ Đại học chính quy trở lên 2. Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên trong ngành dược phẩm. 3. Có kiến thức Marketing, quan hệ công chúng, quản lý và phát triển thương hiệu. 4. Có tinh thần cải tiến liên tục trong công việc 5. Khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo và khác biệt.

Benefit

1. Mức lương luôn cạnh tranh và hấp dẫn. 2. Thưởng theo doanh số sản phẩm 3. Thưởng theo sáng kiến, cải tiến trong công việc. 4. Môi trường làm việc thân thiện, tạo mọi điều kiện cho nhân viên có thể phát triển được năng lực của bản thân.