Trưởng Phòng Xử Lý Nước Thải – Long Thành – Đồng Nai

Locations

Dong Nai

賃金

1,500 - 2,000 USD

Experience

3 五 3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

他の

Job ID

1914

NIC’s Client

仕事内容

Mô tả công việc:
1.Trách nhiệm quản lý
-Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về mọi hoạt động, công tác của Phòng Xử lý nước thải
-Chịu trách nhiệm về việc quản lý thiết bị, vật tư của Phòng xử lý nước thải
-Xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng
-Chịu trách nhiệm về nhân sự, giờ công lao động, kết quả công việc của nhân viên cấp dưới
-Chịu trách nhiệm về nhân viên thuộc quyền thực hiện đúng các quy định, nội quy công ty
-Chịu trách nhiệm về các số liệu báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
-Đề xuất cấp trên các ý kiến liên quan đến công việc, phản ánh tình hình công việc cho BGĐ
2.Công tác chuyên môn
2.1 Nghiệp vụ
-Nghiên cứu đề xuất định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển hệ thống thoát nước thải, xử lý nước thải và bảo vệ môi trường nước
-Quản lý và lập hồ sơ thủ tục, cập nhật hồ sơ, tài liệu cơ sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải
-Đề xuất quy mô, danh mục các công trình xử lý nước thải để đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng
-Khai thác, thiết kế và triển khai các dự án, hệ thống xử lý nước thải, cấp thoát nước liên quan đến nước thải, môi trường
-Nghiên cứu đề xuất xây dựng, sửa đổi các định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình, quy phạm trong công tác xây dựng, vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thải
-Phối hợp kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng, đề xuất các biện pháp giải quyết vướng mắc về kỹ thuật nhằm đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình xử lý nước thải
-Quản lý, giám sát công tác vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải
-Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước của ngành về lãnh vực thu gom nước thải và xử lý nước thải
-Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo… phục vụ quản lý và phát triển ngành thoát nước thải và xử lý nước thải
-Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc phân công
2.2 Nhân sự
-Quản lý nguồn nhân lực theo đúng định biên
-Quản lý và phân công công việc cho nhân viên
-Quản lý an toàn và vệ sinh lao động
-Điều động, sắp xếp nhân viên thực hiện các công việc khác nhau theo yêu cầu
-Đánh giá năng lực nhân viên, đề xuất tuyển dụng và đánh giá ký, tái ký hợp đồng
-Tạm dừng công việc, kiểm điểm nhân viên sai phạm và không tuân thủ mệnh lệnh
-Đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên
-Tổ chức, huấn luyện và giám sát việc thực hiện đào tạo tay nghề, kỹ năng quản lý cho nhân viên
-Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các quy định, nội quy công ty của công ty
-Sinh hoạt, giáo dục tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm cho nhân viên
-Tham gia tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nhân sự
3.Phối hợp với các bộ phận
-Phối hợp với các bộ phận/ phòng ban trong công ty thực hiện xây dựng quy trình, các hướng dẫn công việc
-Phối hợp với các bộ phận khác trong toàn công ty trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, cùng nhau hợp tác để thực hiện mục tiêu chung
-Trong trường hợp chưa có sự thống nhất trong việc phối hợp thì quyết định của Giám đốc là ý kiến cuối cùng
4.Kiểm tra và báo cáo
-Báo cáo các công việc được giao hàng ngày
-Báo cáo tất cả các vấn đề bất thường trong hoạt động của công ty cho Ban Giám Đốc công ty
-Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và kịp thời theo qui định của Công ty.
Đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định của bộ phận trong thực tế để liên tục cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
Yêu cầu công việc
– Tốt nghiệp Đại học hoặc có chuyên môn cao
-Tiếng Anh giao tiếp tốt
– Biết sử dụng vi tính văn phòng
– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Có khả năng giải quyết vấn đề, tư duy tốt, khả năng lãnh đạo
– Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao
– Chịu được áp lực công việc cao
– Có sức khỏe và thể lực tốt