BrSE (JP- N2)

Locations

Ha Noi

賃金

1,000 - 1,800 USD

Experience

1 五 1 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

IT-ソフトウェア

Job ID

824

NIC’s Client

仕事内容

• Kỹ sư cầu nối cho giữa đội phát triển ở Việt Nam với khách hàng Nhật
• Trao đổi trực tiếp với khách hàng qua email, skype (or chatwork) để điều chỉnh thống nhất yêu cầu
• Quản lý tiến độ dự án, báo cáo công việc định kỳ với khách hàng và quản lý dự án
• Loại hình dự án: Các hệ thống web-application (sử dụng ngôn ngữ Ruby, PHP, Java, ASP.NET. Các game ứng dụng trên nền smartphone ( iOS, Android, Unity)

必要なスキル

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin • Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên • Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương ứng. Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc hoặc tập tại Nhật Bản • Hiểu biết về lập trình hướng đối tượng • Thành thạo và có kinh nghiệm sử dụng ít nhất một trong các ngôn ngữ ASP.NET PHP, Java, Ruby, Objective-C, Android SDK, Unity ( ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về.Net) • Có khả năng leadership, có ý thức trách nhiêm cao , có tinh thần làm việc teamwork

Benefit

Được hưởng trợ cấp ăn trưa Trợ cấp đi lại Du lịch hàng năm Khám sức khỏe 1 năm/1 lần