Chuyên Viên Pháp Chế (Mô hình Kinh doanh Chuỗi)

Locations

Ho Chi Minh

賃金

取引

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

他の

Job ID

2060

NIC’s Client

仕事内容

Hiện tại công ty đang có nhu cầu tuyển 01 Chuyên viên pháp chế phụ trách chính công việc phụ trách chính công việc pháp chế liên quan đến mở rộng mô hình kinh doanh của các chi nhánh Nha Khoa Thẩm Mỹ.

Vị trí : Chuyên viên Pháp Chế (Mô hình Kinh doanh Chuỗi)
Nơi làm việc : Quận 3, Hồ Chí Minh
Lĩnh vực hoạt động : Ngành Dịch Vụ Nha Khoa Thẩm Mỹ

Cơ hội phát triển nghề nghiệp: đạt được thành tựu mở rộng mô hình kinh doanh theo chuỗi từ con số 0 lên đến 10 chi nhánh vào năm 2018.

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Chuyên viên Pháp Chế bao gồm:
• Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập và mở rộng chuỗi kinh doanh Nha Khoa (Dự kiến vào năm 2018 sẽ mở rộng 10 chi nhánh Nha Khoa trong khu vực và lân cận)
• Thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp phép liên quan đến hoạt động pháp lý, hoạt động kinh doanh, thương mại của Công ty đối với các tổ chức quản lý nhà nước, đối tác thương mại.
• Hỗ trợ cho công ty trong các thủ tục pháp lý liên quan đến các hoạt động của công ty bao gồm giao dịch với các cơ quan chính phủ.
• Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
• Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ Pháp lý, tham gia giải quyết/tranh tụng hoặc xử lý các vấn đề liên quan đến tranh chấp quyền lợi của Công ty.
• Thay mặt công ty (theo ủy quyền và phân công) để tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và các tố tụng pháp lý có liên quan.
• Báo cáo HĐQT về tất cả những công việc có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn cũng như các hoạt động có liên quan.

Tiêu chuẩn công việc vị trí Chuyên viên Pháp Chế
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm pháp chế ở công ty dịch vụ, về ngành bán lẻ, thương mại, đặc biệt ở các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh theo Chuỗi hoặc Nhượng Quyền Thương Hiệu.
• Xử lý tình huống- hài hòa trong các mối quan hệ
• Nhanh nhẹn, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc cao
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.