Chuyên Viên Quản Lý Vùng Trồng Organic – Bình Phước

Locations

Binh Phuoc

賃金

取引

Experience

3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

農業

Job ID

2493

NIC’s Client

仕事内容

– Tìm kiếm, phát triển vùng canh tác hữu cơ thuộc khu vực miền quản lý theo kế hoạch phát triển của Công ty;
– Đầu mối thu thập, xác nhận dữ liệu thông tin về các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hợp tác phát triển các vùng nguyên liệu hữu cơ;
– Xây dựng bản đồ tổng thể và chi tiết cho các vùng canh tác hữu cơ thuộc quyền quản lý;
– Đào tạo, hướng dẫn cá nhân, tổ chức hợp tác canh tác hữu cơ về yêu cầu của tiêu chuẩn Organic và phương pháp canh tác hữu cơ;
– Kiểm tra, đánh giá tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn và quy trình canh tác hữu cơ của vùng trồng;
– Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ cá nhân, tổ chức tham gia canh tác hữu cơ hoặc phối hợp với cán bộ kỹ trong việc tư vấn kỹ thuật, xử lý các vấn đề phát sinh trong canh tác hữu cơ;
– Xây dựng mối quan hệ với các nhân, tổ chức địa phương trong hoạt động quản lý canh tác hữu cơ;
– Phối hợp với cá nhân, bộ phận liên quan xây dựng các tài liệu, hồ sơ phục vụ cho việc đào tạo và kiểm soát canh tác hữu cơ;
– Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động, kết quả kiểm tra vùng canh tác hữu cơ tại khu vực phụ trách;
– Phối hợp với các cá nhân, bộ phận liên quan tiếp khách hàng, cơ quan liên quan, thăm, kiểm tra, đánh giá vùng trồng;
– Tham gia xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm không phù hợp, phản hồi của khách hàng và các bên quan tâm liên quan.
– Và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Nhóm & cấp quản lý.
– Báo cáo công việc cho Trưởng Nhóm quản lý.

必要なスキル

- Tốt nghiệp CĐ/ ĐH chuyên ngành Nông Lâm/ QTKD/ Môi Trường hoặc chuyên ngành liên quan. - Yêu cầu NAM (bắt buộc). - Có kinh nghiệm trong quản lý canh tác theo các tiêu chuẩn Organic, UTZ, Fairtrade. - Nắm bắt tốt kiến thức canh tác các cây trồng công nghiệp như điều, tiêu, cà phê, sầu riêng…. - Hiểu biết về thủ tục, phương pháp kiểm soát nội bộ, đánh giá chứng nhận các tiêu chuẩn Organic, UTZ, Fairtrade. - Hiểu biết về các tiêu chuẩn quản lý quốc tế ISO 9001,14001, HACCP, BRC,… - Kỹ năng giao tiếp, quản lý tốt.