Giám Đốc Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh (Hạt nêm) Chi Nhánh Campuchia

Locations

Dong Nai

賃金

3,000 - 4,000 USD

Experience

3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

トレーディング-コマース

Job ID

2487

NIC’s Client

仕事内容

– Phối hợp với nhân viên kinh doanh thị trường Cantpuchia gặp gỡ, trao đổi với các đại lý bán lẻ,., để chủ động nắm bắt thị trường.
– Hỗ trợ Tổng Giám Đốc lập kế hoạch chi tiết thực hiện các họạt động phát triển thương hiệu. Thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các đại lý, nhà phân phối, thào luận tình hình biến động thị trường, nghiên cứu đề xuất đối sách ứng biến.
– Hỗ trợ Tổng Giám Đốc đôn đốc thực hiện các hoạt động tiếp thị thương hiệu và đưa ra kiến nghị sau khi thực hiện.
– Theo dõi đại lý nhà phân phối; lập báo cáo doanh thu chi tiết,., để lập đối sách cho các quý tiếp theo.
– Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh về động thái, họat động thị trường, tình trạng bán hàng,., để lập báo cáo.
Thời gian thực hiện: ,
ít nhất 3 năm làm việc tại thị trường Campuchia, sau đó sẽ được Tổng Giám Đốc đánh giá để tiếp tục làm việc hoặc trở về Việt Nam.

Benefit

Phúc lợi: - Cung cấp Ký túc xá miễn phí - Phụ cấp cơm, điện thoại, giao thông về thăm người thân - Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp,..khám sức khỏe thường niên.