Giám Đốc Tài Chính – Công Ty Dịch Vụ Sản Xuất Game- Tiếng Hoa ($3.000 – $4.000)

Locations

Ho Chi Minh

賃金

3,000 - 4,000 USD

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

ファイナンス/投資

Job ID

1765

NIC’s Client

仕事内容

Mô tả công việc
– Phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp
– Phân tích, quản lý các danh mục đầu tư và cơ cấu đầu tư, hoạch định ngân sách vốn đầu tư.
– Lập kế hoạch về chiến lược tài chính cho tập đoàn trong từng giai đoạn cụ thể. Phân tích và thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính.
– Tìm kiếm và quản lý hiệu quả các nguồn vốn kinh doanh và đầu tư
– Lập và kiểm soát thực hiện ngân sách tài chính.
– Triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.
– Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Công ty nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
– Tham mưu Tổng Giám đốc các phương án huy động vốn, phương án đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
– Theo dõi, phân tích, đánh giá và đưa ra các công cụ quản trị, dự báo rủi ro tài chính.
– Đánh giá các chương trình hoạt động của Công ty trên phương diện tài chính.
– Giám sát các hoạt động liên quan đến kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, bảo hiểm tài sản.
– Báo cáo với TGĐ định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết đồng thời phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
– Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định

必要なスキル

Yêu cầu: -3- 5 đảm nhận vị trí CFO cho các doanh nghiệp -Tốt nghiệp đại học hoặc thac sỹ các ngành tài chính kế toán -Tiếng Anh và tiếng hoa lưu loát - Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành - Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và ngoại giao tốt - Có khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp, dự báo đánh giá thị trường