Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành Công Ty Xếp Hạng Tín Nhiệm

Locations

Ho Chi Minh

賃金

4,000 - 5,000 USD

Experience

5 五 5 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

ファイナンス/投資

Job ID

1901

NIC’s Client

仕事内容

Mô tả công việc
– Phụ trách điều hành công ty xếp hạng tín nhiệm. Một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam cho phép đánh giá xếp hạng tín nhiệm về tài chính của doanh nghiệp
– Huấn luyện đào tạo nhân viên dưới quyền về chuyên môn và văn hóa doanh nghiệp
– Nắm bắt và có phương pháp phân tích, đánh giá tốt liên quan đến chuyên môn
– Thay mặt công ty làm việc với các tổ chức thẩm định tài chính lớn trên thế giới
– Giao lưu học tập và trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức tài chính trên thế giới
Yêu cầu công việc:
– Tốt nghiệp Thạc Sỹ loại khá trở lên các ngành tài chính, kiểm toán, phân tích đầu tư, chứng khoáng trong và ngoài nước
– Đã có kinh nghiệm 5- 7 năm làm việc với vai trò quản lý ở các lĩnh vực: kiểm toán, phân tích đầu tư, M&A, chứng khoán ở các công ty có quy mô lớn trong nước và nước ngoài
– Có tư duy tốt, khả năng nhanh, nhạy về nhận định và phán đoán chuyên sâu về tài chính
– Tiếng anh giao tiếp lưu loát