Sale Khu Vực (ASM -TPHCM) – Thảo Dược – 10 -12tr + Bonus

Locations

Ho Chi Minh

賃金

10,000,000 - 10,000,000 VND

Experience

1 五 1 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

トレーディング-コマース

Job ID

2386

NIC’s Client

仕事内容

Sales Khu Vực (ASM– TPHCM) – 10 -12tr + Bonus
Mô tả công việc
Quản lý điều hành hoạt động kinh doanh khu vực và phát triển việc kinh doanh thông qua việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ sale trong khu vực
Đề ra những mục tiêu rõ ràng phù hợp với những mục tiêu, chiến lược của Công ty cho từng thành viên đội ngũ sale trong địa bàn
Đánh giá tiến trình thực hiện so với những mục tiêu trong những cuộc họp hàng tuần/ tháng và có hướng khắc phục kịp thời
Theo dõi, quản lý đảm bảo tính tuân thủ thực hiện của Nhà phân phối đã cam kết với Công ty về định hướng, chính sách, nguồn lực, giao hàng
Theo dõi hoạt động của đội ngũ sale thông qua các công cụ theo dõi thực hiện và cung cấp thông tin phản hồi/ công nhận và khen thưởng thành tích.
Kiến nghị các giải pháp kinh doanh trong khu vực quản lý
Yêu Cầu:
Nam
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương đương