Trưởng Phòng Nhân sự

Locations

Ha Noi

賃金

2,000 - 2,500 USD

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

電気/電子

Job ID

1557

NIC’s Client

仕事内容

Yêu cầu:
– Có kinh nghiệm 5 năm ở vị trí HR Manager.
– Tiếng Nhật N2 trở lên (bắt buộc). Biết thêm tiếng Anh là lợi thế.
– Làm việc trực tiếp với Bác Giám đốc HCNS-kiêm Phó Tổng giám đốc nhà máy.

Mô tả công việc:
– Quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng HR.
– Ba nhóm: C&B, Tuyển dụng và Đào tạo.
– Quản lý 7 nhân viên.
– Báo cáo công việc trực tiếp cho Giám đốc HCNS