Dịch vụ Nhân sự theo giờ

“Làm theo đúng cách của bạn”

Bất cứ khi nào bạn cần hoàn thành một công việc ngoài kế hoạch trong khoảng thời gian giới hạn với nguồn nhân lực không cố định, hãy liên hệ tới NIC Global.
Dịch vụ cung ứng nhân sự theo giờ cung cấp đội nhân sự phản ứng nhanh, với số lượng nhân sự linh hoạt, thực hiện các công việc theo yêu cầu của khách hàng. Các công việc tiêu biểu NIC Global đang cung cấp như: Phân loại hàng hóa, bốc xếp hàng hóa, xếp dỡ và vệ sinh kho, nhập dữ liệu, hỗ trợ làm khảo sát.


KẾT NỐI VỚI HỒ SƠ NHÂN SỰ CAO CẤP CỦA CHÚNG TÔI