Dịch vụ

Công cụ tính lương, chuyển đổi lương Gross sang NET và Net sang Gross mới nhất 2022

Công cụ tính lương giúp bạn chuyển đổi lương gộp (lương gross) sang lương ròng (lương net) và ngược lại. Các khoản thuế suất, bảo hiểm bắt buộc và các khoản giảm trừ liên quan được cập nhật theo luật định mới nhất (2022)

Lương
Tiền bảo hiểm
Đóng trên
Giảm trừ gia cảnh
Số người phụ thuộc
Vùng
Quốc tịch
Dịch vụ tính lương

Lương gộp (Lương Gross) là gì?

Gross có nghĩa là tổng, hiểu đơn giản lương Gross chính là tổng thu nhập của người lao động. Trong đó, bao gồm các khoản lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp, hoa hồng; chưa trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN (nếu có).

Mức lương người lao động thực nhận về tay sẽ thấp hơn lương gross vì phải trừ đi các khoản đóng theo luật định. Khoản lương thực nhận đó chính là lương Net.

Lương thực nhận (Lương NET) là gì?

Lương thực nhận hay Lương NET chính là khoản lương mà bạn thực sự cầm về sau khi đã trừ hết các khoản đóng theo luật định (bảo hiểm bắt buộc, thuế TNCN,…). Sau khi trừ hết các khoản trừ kể trên, số tiền bạn thực tế cầm về tay gọi là lương NET.

Lưu ý, các khoản trừ kể trên là khoản trừ luật định, không phải các khoản trừ theo thoả thuận của bạn và công ty VD: bạn thoả thuận sẽ đóng 1% lương vào quỹ công đoàn của công ty hàng tháng, thì mức lương thực tế bạn nhận được sẽ ít hơn lương NET này.

Nên thoả thuận lương Gross hay lương NET khi phỏng vấn

Về cơ bản, số tiền thực tế bạn cầm về tay khi deal lương Gross hay lương Net là như nhau. Việc thoả thuận nhận loại lương nào đều có những ưu nhược điểm riêng. Cụ thể:

Ưu điểm khi nhận lương Gross

Người lao động có thể chủ động tính toán các khoản trừ và tính toán mức lương thực nhận của mình

Ưu điểm khi nhận lương NET

Người lao động được nhận đúng số tiền đã thỏa thuận với công ty. Các khoản bảo hiểm bắt buộc, thuế TNCN sẽ do người sử dụng lao động tự trích ra và thanh toán.

Hướng dẫn tính lương thực nhận từ lương Gross

Nếu bạn thoả thuận với công ty lựa chọn hình thức nhận lương gross thì lương thực nhận sẽ được tính theo công thức sau:

Lương thực nhận = Lương gross – Các khoản bảo hiểm bắt buộc – Thuế TNCN (nếu có)

Trong đó:

 • Bảo hiểm bắt buộc của người lao động = 10,5% tiền lương. Cụ thể:
  • Bảo hiểm xã hội: 8%
  • Bảo hiểm y tế: 1,5%
  • Bảo hiểm thất nghiệp: 1%
 • Thuế TNCN:
Thuế TNCN = (Tổng thu nhập – Các khoản được miễn – Khoản giảm trừ) x Thuế suất

Mức chịu thuế suất cụ thể (áp dụng 2022)

Mức chịu thuếThuế suất
Đến 5 triệu VNĐ
5%
Trên 5 triệu VNĐ đến 10 triệu VNĐ
10%
Trên 10 triệu VNĐ đến 18 triệu VNĐ
15%
Trên 18 triệu VNĐ đến 32 triệu VNĐ
20%
Trên 32 triệu VNĐ đến 52 triệu VNĐ
25%
Trên 52 triệu VNĐ đến 80 triệu VNĐ
30%
Trên 80 triệu VNĐ
35%

Ví dụ: Bạn thỏa thuận nhận lương gross là 20 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, lương gross của bạn sẽ bị trừ các khoản sau:

 • Tiền đóng bảo hiểm bắt buộc = 10,5% x 20 triệu = 2,1 triệu đồng.
 • Tiền thuế TNCN: Theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 và Điều 20 Luật Thuế thu nhập cá nhân, anh A được giảm trừ như sau:
 • Giảm trừ gia cảnh đối với chính bản thân: 11 triệu đồng/tháng.
 • Giảm trừ người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/tháng/người.
 • Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện.

Giả sử bạn có 01 người phụ thuộc, không đóng góp từ thiện, nhân đạo thì thuế TNCN của bạn được tạm tính như sau:

Thu nhập tính thuế = 20 triệu đồng – 2,1 triệu đồng – 11 triệu đồng – 4,4 triệu đồng
= 2,5 triệu đồng

Thuế TNCN của bạn được tính theo từng bậc như sau:

 • Bậc 1: Thu nhập tính thuế đến 05 triệu đồng, thuế suất 5%:

Tổng thuế TNCN = 2,5 triệu đồng × 5% = 125,000 đồng

Như vậy, lương thực nhận của bạn = 20 triệu đồng – 2,1 triệu đồng – 125,000 đồng = 17,775,000 đồng

Làm sao để đổi lương Gross to Net và Net to Gross nhanh chóng

Bạn có thể tự tính toán lương NET theo lương Gross hoặc ngược lại dựa vào các khoản trừ bắt buộc theo luật bằng excel thông qua các công thức tính toán. Tuy nhiên, có một cách dễ dàng hơn rất nhiều cho bạn đó là sử dụng Công cụ đổi lương Gross sang Net của NIC Global

công cụ chuyển đổi lương gross to net và net to gross

Chỉ cần nhập lương (Gross hoặc NET) của bạn vào ô Lương. Nhập mức đóng bảo hiểm, số người phụ thuộc và lựa chọn vùng tương ứng nơi bạn đang làm việc. Quy đổi từ Gross to Net hoặc ngược lại vô cùng dễ dàng. Không đến 1s để nắm rõ mức lương Net cần biết cũng như các khoản trừ bắt buộc là bao nhiêu.

Công cụ được cập nhật liên tục, đảm bảo luôn áp dụng chính xác các khoản % khấu trừ theo quy định mới nhất. Cùng thử ngay nhé!