Dịch vụ nhân sự theo giờ

Bất cứ khi nào bạn cần hoàn thành một công việc ngoài kế hoạch trong khoảng thời gian giới hạn với nguồn nhân lực không cố định, hãy liên hệ tới NIC Global. Dịch vụ cung ứng nhân sự theo giờ cung cấp đội nhân sự phản ứng nhanh, với số lượng nhân sự linh hoạt, thực hiện các công việc theo yêu cầu của khách hàng. Các công việc tiêu biểu NIC Global đang cung cấp như: Phân loại hàng hóa, bốc xếp hàng hóa, xếp dỡ và vệ sinh kho, nhập dữ liệu, hỗ trợ làm khảo sát.
dịch vụ gia công sản xuất

Các công việc tiêu biểu NIC Global đang cung cấp như:

Phân loại hàng hóa

Bốc xếp hàng hoá

Xếp dỡ và vệ sinh kho

Nhập dữ liệu, hỗ trợ làm khảo sát.

Hãy để NIC thiết lập giải pháp cho bạn

Liên hệ với chúng tôi
    Dịch vụ của NIC

    Giải pháp nhân sự

    thiết kế riêng biệt !