Gửi CV cho chúng tôi

Bạn có thể nộp CV trực tuyến bằng cách gửi cho NIC Global theo form dưới đây. Mọi thông tin cá nhân trong CV NIC Global xin cam kết bảo mật và chỉ gửi tới Nhà tuyển dụng khi được sự chấp thuận về nhu cầu công việc của ứng viên:

  (NIC's client)

Thông tin cá nhân

* Họ và tên:
* Ngày sinh
* Di động
* Email
* Giới tính
* Vị trí tuyển
Làm việc tại (công ty)

Thông tin CV

* Tiêu đề thư
* File đính kèm(CV)
* Ghi chú