Gửi CV cho chúng tôi

Bạn có thể nộp CV trực tuyến bằng cách gửi cho NIC Global theo form dưới đây. Mọi thông tin cá nhân trong CV NIC Global xin cam kết bảo mật và chỉ gửi tới Nhà tuyển dụng khi được sự chấp thuận về nhu cầu công việc của ứng viên:

    Thông tin cá nhân

    Nội dung sau là bắt buộc và sẽ được bảo mật hoàn toàn bởi NIC Global

    Thông tin CV

    Nội dung sau là bắt buộc và sẽ chỉ được chia sẻ với NICVN

    Bằng cách gửi yêu cầu, bạn có thể xác nhận rằng bạn chấp nhận Điều khoản dịch vụChính sách bảo mật