Marketing Manager

Locations

Hà Nội

Mức lương

25,000,000 - 35,000,000 VND

Experience

0 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Bất động sản

Job ID

2662

NIC’s Client

Mô tả công việc

* Quản lý và phát triển đội ngũ:
– Xây dựng cơ cấu nhân sự ban Marketing theo định hướng kinh doanh và phát triển của công ty
– Đào tạo và quản lý toàn bộ nhân sự đảm bảo hoạt động hiệu quả
– Xây dựng bộ KPI đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng MKT
* Marketing Thương hiệu và truyền thông
– Lên kế hoạch Marketing theo tháng, quý, năm cho công ty
– Định vị thương hiệu và xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu RETI
– Quản trị thương hiệu theo đúng định vị và tầm nhìn
– Thiết lập mối quan hệ với báo chí, truyền thông để triển khai các kế hoạch truyền thông thương hiệu
* Marketing dự án (Performance)
– Xây dựng kế hoạch marketing cho các dự án công ty phân phối theo kế hoạch bán hàng của kinh doanh và chủ đầu tư
– Quản lý hiệu quả các chiến dịch marketing dự án

Kỹ năng yêu cầu

  • Có từ 5 năm kinh nghiệm quản lý team Marketing từ 5 nhân sự trở lên
  • Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu, đặc biệt là với startup
  • Có kinh nghiệm vận hành các chiến dịch performance đa kênh
  • Có kỹ năng lập kế hoạch và quản trị hiệu quả kế hoạch
  • Có hiểu biết chuyên sâu về: digital, SEO, trade MKT

Benefit

Income Salary