Trưởng Bộ Phận Lễ Tân(Hospitality)

Locations

Bình Thuận

Mức lương

450 - 500 USD

Experience

3 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Hàng không / Du lịch / Khách sạn

Job ID

1211

Mô tả công việc

1. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của bộ phận lễ tân.
2. Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận lễ tân.
3. Điều phối mọi hoạt động của bộ phận lễ tân.
4. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả hoạt động của các nhân viên trong bộ phận.
5. Tham gia tuyển chọn nhân sự cho bộ phận lễ tân.
6. Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ lễ tân cho nhân viên.
7. Tối đa hóa công suất sử dụng buồng và doanh thu cho khách sạn.
8. Tham gia các hoạt động marketing của khách sạn.
9. Phối hợp với các bộ phận khác trong khách sạn.
10. Giải quyết phàn nàn của khách.
11. Chào đón khách và khách đoàn quan trọng.
12. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các quy định của khách sạn và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến công việc của bộ phận lễ tân.
13. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.