Trưởng Ban Quản lý Thiết Kế

Locations

Hồ Chí Minh

Mức lương

Thoả thuận

Experience

7 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Kiểm toán

Job ID

1404

Mô tả công việc

– Chịu trách nhiệm về quản lý thiết kế quy hoạch, kiến trúc, nội thất, cảnh quan của dự án.
– Đưa ra các ý kiến chuyên môn về thiết kế và đề xuất các giải pháp phù hợp. Có ý kiến quyết định về phương án thiết kế của dự án trên cơ sở tham khảo ý kiến chỉ đạo của PD dự án.
– Phối hợp lập hồ sơ mời thầu, chuẩn bị khối lượng mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu và các vấn đề kỹ thuật có liên quan của tất cả các gói thầu trong dự án.
– Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
– Tổ chức, đánh giá và định hướng cho quá trình thiết kế, để dự án hoàn thành trong chi phí, thời gian và chất lượng yêu cầu.
– Phối hợp với Khối chuyên môn lập các yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế.
– Kiểm soát, quản lý và chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế.
– Quản lý các thay đổi thiết kế một cách hiệu quả bằng việc đánh giá kỹ thuật, thời gian và chi phí ảnh hưởng của các đề xuất thay đổi, trong khi vẫn duy trì yêu cầu chất lượng.
– Khuyến khích các tiêu chuẩn cao về dịch vụ thiết kế trong suốt dự án.
– Đánh giá tiến độ thiết kế so với tiến độ được duyệt.
– Giám sát, đánh giá công việc thực hiện của các đơn vị tư vấn thiết kế.
– Giao việc và quản lý công việc thực hiện của các chuyên viên từng bộ môn.
– Phối hợp với các phòng ban khác để bảo đảm sản phẩm hoàn thành theo đúng yêu cầu.

Kỹ năng yêu cầu

- Trên 7 năm kinh nghiệm làm quản lý thiết kế cho dự án, công trình. - Đã có kinh nghiệm quản lý thiết kế tối thiểu 1 resort