Giám Đốc Marketing

Locations

Hà Nam

Mức lương

900 - 1,300 USD

Experience

3 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Chế tạo

Job ID

1483

Mô tả công việc

Mô tả công việc:
– Lập kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch Marketing tổng thể hàng năm của Công ty theo định hướng, chiến lược, chủ đề tháng/quý/năm được Ban TGĐ thông qua;
– Đầu mối cập nhập, theo dõi thông tin thị trường, đối thủ, đối tác trong và ngoài nước; tham mưu cho lãnh đạo phương hướng, mục tiêu phát triển dài hạn, ngắn hạn, và từng kỳ kế hoạch.
– Phát triển duy trì các mối quan hệ với giới truyền thông, cơ quan ban ngành, đối tác, quan hệ cộng đồng.
– Xây dựng, quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu trên toàn hệ thống, triển khai thực hiện xây dựng thông điệp, hình ảnh truyền thông, các loại ấn phẩm, vật phẩm, bản tin nội bộ… của Công ty.
– Giám sát, phòng ngừa rủi ro và lập phương án giải quyết các rủi ro phát sinh trong lĩnh vực phụ trách.
– Phối hợp với Phòng kinh doanh và BLĐ xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình marketing, khuyến mãi của Công ty
– Theo dõi, giám sát hỗ trợ hoạt động PR – Marketing (khuyến mãi, tài trợ, quảng bá, kích hoạt thương hiệu… tại địa phương) cho các chi nhánh; tư vấn và đánh giá hiệu quả thực hiện.
– Tham gia vào quá trình nghiên cứu, xây dựng và triển khai trên thực tế các sản phẩm, dịch vụ mới, quy trình quy định có liên quan đến ban.
– Phối hợp tuyển dụng; đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng; đánh giá kết quả công việc CBNV của Ban..
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Quyền hạn:
– Được công ty cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo quy định.
– Được tiếp cận với toàn bộ các QT, QĐ, QC… công ty ban hành để phục vụ hoạt động kinh doanh bán hàng
– Được tham gia các khóa học do công ty, các đơn vị bên ngoài tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý.
– Được đề cử vào các vị trí cao hơn khi có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức, thành tích trong công việc.
– Được hưởng thu nhập theo thỏa thuận của người lao động với công ty và hưởng các quyền lợi theo Luật lao động. Được xét thưởng cuối năm căn cứ theo kết quả kinh doanh của Công ty.