Kế Toán Bán Hàng

Locations

Hồ Chí Minh

Mức lương

250 - 300 USD

Experience

2 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Phân phối - Bán buôn

Job ID

1612

Mô tả công việc

Kỹ năng yêu cầu

– Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp,Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính. – Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. – Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công . – Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định. – Có kiến thức cơ bản về sản phẩm qui trình bán hàng trong công ty – Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).