Trưởng Phòng Sản Xuất (Ngành Dệt May)

Locations

Tây Ninh

Mức lương

Thoả thuận

Experience

0 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Chế tạo

Job ID

1911

Mô tả công việc

1. Mục tiêu công việc:
– Quản lý, điều hành các hoạt động của nhà máy đạt mục tiêu được ban TGĐ giao.
– Đảm bảo tiến độ cung cấp hàng cho kinh doanh theo kế hoạch đã được lập.
– Quản lý và sử dụng các nguồn lực được giao đạt hiệu quả.

2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1 Phần Nhân sự:
– Trực tiếp quản lý, điều phối, sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn lực được giao theo sự phân cấp của Công Ty, bảo đảm sự thỏa mãn và phát triển về mọi mặt của các nhân viên.
– Tổ chức các phong trào thi đua cải tiến kỷ thuật, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
– Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến đối với nhân viên thuộc quyền.

2.2 Công việc chính:
a. Hoạch định:
– Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, các phương án, đề án để quản lý hoặc thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ được giao đảm nhận.
– Triển khai các biện pháp nhằm thực hiện các kế hoạch sản xuất được giao, kế hoạch bố trí máy, kế hoạch cung ứng vật tư kỷ thuật….đảm bảo chi phí thấp nhất phù hợp với nhu cầu công ty.
– Tổ chức xây dựng, hoàn thiện và quản lý chặt chẽ hệ thống định mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, tổ chức lao động khoa học….đảm bảo chi phí cho một đơn vị sản phẩm ít nhất. Xây dựng các quy trình công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27001, GRS.
– Phối hợp cùng với bộ phận khác trong công ty soạn thảo kế hoạch sản xuất- kinh doanh-kỷ thuật-tài chính công ty

b. Sản xuất:
– Tổ chức thực hiện phương án sản xuất của nhà máy trên cơ sở kế hoạch được giao, thực hiện các vấn đề mang tính chiến thuật trong từng giai đoạn.
– Trực tiếp chỉ huy, điều hành quá trình tổ chức sản xuất trong nhà máy theo kế hoạch và sản lượng và chất lượng được giao, theo dõi tiến độ sản xuát, đảm bảo khi thác triệt để công suất máy móc thiết bị.

2.3: KPIs:
– Đảm bảo các chỉ tiêu POY : A, AF, B, sợi thứ cấp.
– Đảm bảo các KPIs con của bộ phận: B, sợi phế, hàng lỗi…

3. Trách nhiệm:
– Chịu trách nhiệm báo cáo trước ban TGĐ về chức năng và nhiệm vụ được giao.
– Chịu trách nhiệm trước ban TGĐ về kết quả sản xuất và thực hiện các mục tiêu được giao của SBU POY.
– Đáp ứng yêu cầu của Kinh Doanh về sản lượng, chất lượng, tiến độ giao hàng theo kế hoạch đề ra.
– Chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng ngân sách được giao hiệu quả nhất.
– Chịu trách nhiệm về sử dụng máy móc thiết bị, phương tiện làm việc hiệu quả, không để hư hỏng, thất lạc.
– Chấp hành nội quy, quy chế làm việc của Công Ty, chịu trách nhiệm liên đới về những vi phạm do nhân viên trong bộ phận gây ra.
– Bố trí, sắp xếp, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả.
– Rà soát, cải tiến cơ cấu tổ chức của đơn vị gọn, hoạt động hiệu quả.
– Kết hợp với Phòng Nhân Sự tổ chức thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo nâng cao tay nghề công nhân, đào tạo kỷ năng giám sát, quản lý cho các cấp quản lý cơ sở của nhóm sản xuất POY.
– Quản lý và sử dụng thiết bị áp lực phải tuân thủ nguyên tắc an toàn theo quy định của nhà nước.
– Tổ chức chỉ đạo thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban TGĐ.
– Đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động của phòng.
– Phối hợp với nhóm ứng phó sự cố máy tính mạng, nhóm ứng phó sự cố thiên tai và ban ANTT trong việc đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động của Phòng và Công Ty.
– Tổng hợp, đề xuất, báo cáo các vấn đề an ninh của Phòng, thông qua phụ trách đơn vị, gửi đến các phòng ban chức năng liên quan ( Ban ANTT, Phòng Quản trị mạng, Đại diện an ninh Công Ty).
– Tham gia đánh giá rủi ro khi cần.
– Chịu sự điều động của ban ANTT khi có yêu cầu.

4. Tiêu chuẩn nhân sự:
• Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Đại Học trở lên
• Chuyên môn : Về cơ khí, công nghệ sợi, dệt
• Sức khỏe : Tốt
• Phẩm chất : Có khả năng chịu áp lực công việc
Có tính kỷ luật cao
Trung thực, năng động, dám chịu trách nhiệm
• Hoàn cảnh cá nhân : đáp ứng được yêu cầu thời gian làm việc
• Có kỷ năng về đánh giá hoạt động an ninh thông tin trong hệ thống quản lý thông tin của công ty
• Khả năng diễn đạt các sự kiện, sự cố an ninh thông tin ( nhằm phục vụ cho mục đích báo cáo và tham gia diễn đàn)

Ưu tiên :
• Kiến thức: Nắm vững quy trình công nghệ và hiểu rõ tiêu chuẩn sản phẩm
• Kinh nghiệm: Đã từng làm công tác quản lý và điều hành cấp nhà máy tối thiểu 5 năm
• Kỷ năng: Có năng lực tư duy, sáng tạo hệ thống