Trưởng Phòng Tuyển Dụng Đào Tạo

Locations

Hồ Chí Minh

Mức lương

20,000,000 - 25,000,000 VND

Experience

3 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Vận chuyển hàng hóa / Hậu cần / Kho hàng

Job ID

2105

Mô tả công việc

1. Quản lý công tác tuyển dụng và đào tạo hội nhập.
– Đảm bảo đáp ứng yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận và Ban giám đốc.
-Tổng hợp, phân tích các yêu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng, triển khai tuyển dụng.
-Tổ chức thiết lập và quản lý nguồn dữ liệu ứng viên, nguồn cung ứng dịch vụ tuyển dụng.
-Tổ chức tiếp nhận người lao động, đào tạo hội nhập cho người lao động trước khi bàn giao cho các Phòng ban liên quan.
-Tham mưu việc đánh giá nhân sự mới sau thử việc, đề xuất – trình duyệt
việc ký kết hợp đồng lao động chính thức.
-Tổ chức, xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực kế thừa, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

2. Công tác đào tạo, phát triển nhân lực.
-Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo hàng năm.
-Xây dựng quy trình, quy định, chính sách, giáo trình cho công tác đào tạo chuyên môn
-Tiếp nhận, xem xét, trình duyệt các yêu cầu đào tạo phát sinh theo nhu cầu thực tế.
-Phân tích, tìm kiếm, lựa chọn các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu Công ty.
-Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo (bên ngoài, nội bộ) của toàn Công ty theo định kỳ hàng tháng,
-Hoàn tất các thủ tục đào đạo và theo dõi sau đào tạo
-Tổ chức đánh giá kết quả đào tạo hàng tháng, đề xuất các chế tài thưởng, phạt
– Xây dựng chính sách giữ người tài
– Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo văn hóa mỗi tuần
– Tạo thương hiệu tuyển dụng của công ty
– Nắm bắt tâm lý nhân viên, động viên , khen thưởng .Tạo lửa và giữ lửa cho nhân viên
– Dùng các chỉ tiêu đánh giá kết quả làm việc của nhân viên việc ký kết hợp đồng lao động chính thức.
-Tổ chức, xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực kế thừa, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý nhân sự, Quản trị kinh doanh, Lao động tiền lương
– Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương.
– Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý, ra quyết định.
– Kỹ năng phân tích, định hướng, giải quyết vấn đề
– Chín chắn, điềm đạm, cẩn thận, quyết đoán và có trách nhiệm.
– Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến.
– Công bằng và trung thực.
– Có thể làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm.
– Hòa nhập được với đặc điểm văn hóa của Công ty.

Benefit

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn