Trợ Lý Dự Án Xây Dựng (Chủ Đầu Tư)

Locations

Hồ Chí Minh

Mức lương

1,200 - 2,200 USD

Experience

3 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Dân dụng / Xây dựng

Job ID

2118

Mô tả công việc

Mẫu mô tả công việc

– Phải tiếp cận và tiếp nhận thông tin từ các nguồn để nghiên cứu, hiểu rõ nhu cầu, đòi hỏi của dự án về hàng hóa dịch vụ mà dự án đó cần cung cấp.
– Phải tìm kiếm , giao dịch để tìm ra các nguồn, đối tác cung cấp hàng hóa dịch vụ phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của dự án đó.
– Áp dụng các nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức để soạn thảo, thực hiện làm các loại hồ sơ liên quan đến đấu thầu cung cấp hàng hóa dịch vụ cho dự án theo quy đinh của các Luật liên quan đến đấu thầu.
– Sau khi đấu thầu và nhận được thông báo trúng thầu, phải tiến hành các công việc liên quan để chuẩn bị ký hợp đồng với phía dự án, đồng thời tiến hành các công việc liên quan đến thương thảo đàm phán với các đối tác, nguồn cung cấp hàng hóa dịch vụ đầu vào.
– Thực hiện và phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các điều khoản trong hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ với phía dự án cho đến khi hoàn thành.
– Lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo lãnh đạo công ty về chất lượng công việc đã thực hiện.
– Tuân thủ các quy định và chỉ đạo của lãnh đạo công ty trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc dự án đó.
– Tuân thủ các quy định của công ty để giữ bảo mật tuyệt đối đối với mọi vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện dự án.
– Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm được giao, đảm bảo hiệu quả và không gây thiệt hại trong quá trình thực hiện cho đến khi kết thúc dự án.
Mẫu mô tả công việc 2 bao gồm các nhiệm vụ sau:
• 1. Hỗ trợ Trưởng dự án các công việc điều phối dự án, công tác hành chính của dự án
– Chuẩn bị hậu cần và sắp xếp các cuộc họp theo sự phân công của PM các dự án được giao
– Chuẩn bị tài liệu (in ấn, phân phát, etc)
– Dự và ghi biên bản các cuộc họp theo sự chỉ đạo của PM trong khuôn khổ các dự án được giao.
– Soạn thảo các tài liệu đơn giản của dự án theo chỉ đạo của PM trong khuôn khổ các dự án được giao.
– Thực hiện các công việc/thủ tục hành chính cho dự án theo sự chỉ đạo của PM trong khuôn khổ các dự án được giao.
2. Tập hợp số liệu, dữ liệu
– Tập hợp số liệu, dữ liệu cung cáp dự án khi có yêu cầu
– Tập hợp phân tích các nhu cầu trong dự án công nghệ
3. Theo dõi tiến độ triển khai dự án
– Theo dõi, báo cáo tiến trình triển khai dự án
– Tham gia, phối hợp lên kế hoạch thực hiện triển khai dự án
4. Hỗ trợ phân tích, tổng hợp số liệu của các hồ sơ giải pháp trong các dự án xây dựng
5. Có khả năng trợ giúp ngôn ngữ cho các chuyên gia nước ngoài của dự án khi cần
I. Yêu cầu
– Tiếng anh: khả năng giao tiếp, khả năng viết thư tín, đọc hiểu tố
– Tốt nghiệp đại học ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan
– 3- 5 làm vị trí tương đương
– Có hiểu biết về thủ tục pháp lý dự án bất động sản
– Có khả năng tổng hợp, sắp xếp, lưu trữ tài liệu
– Ưu tiên đã từng trực tiếp thực hiện thủ tục pháp lý dự án bất động sản