Trưởng Phòng Kinh Doanh (Hóa Chất Xây Dựng)

Locations

Hà Nội

Mức lương

30,000,000 - 40,000,000 VND

Experience

0 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Dân dụng / Xây dựng

Job ID

2188

Mô tả công việc

Mô tả công việc
1. Tham mưu cho Giám đốc chi nhánh và Công ty trong công tác lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược kinh doanh tại khu vực Miền Nam.
2. Lập kế hoạch bán hàng của phòng kinh doanh và giao chỉ tiêu doanh số, giám sát đảm bảo khả năng hoàn thành kế hoạch cho từng nhân viên của phòng.
3. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin trên thị trường để điều chỉnh kế hoạch hoặc có những đề xuất, kiến nghị cho Ban TGĐ Công ty.
4. Chăm sóc, duy trì và phát triển đội ngũ khách hàng đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững của Công ty.
5. Quản lý và đôn đốc thu hồi công nợ để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn nguồn vốn của Công ty.
6. Phối hợp với các phòng/ban trong Công ty đảm bảo hoàn thành mục tiêu của phòng kinh doanh chi nhánh và mục tiêu chung của Công ty
7. Đảm bảo toàn bộ các hoạt động của PKD Chi nhánh tuân thủ nội quy, các quy định, quy trình của Công ty.
8. Đảm bảo PKD chi nhánh làm việc chuyên nghiệp góp phần xây dựng và duy trì hình ảnh Công ty.
9. Đào tạo và đề xuất đào tạo cho CBCNV tại PKD chi nhánh đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.
10. Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Xây dựng, Giao thông
– Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh
– Thành thạo kỹ năng Giao tiếp bằng Tiếng Anh