Trưởng Phòng Quản Lý Nguồn Vốn – (Bình Thạnh HCM)

Locations

Hồ Chí Minh

Mức lương

25,000,000 - 30,000,000 VND

Experience

2 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Tài chính và đầu tư

Job ID

2382

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
– Tham mưu cho CFO xây dựng các quy chế quản lý tài chính, chi phí, quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm hoạt động của Công ty, sử dụng các sản phẩm vay tín dụng.
– Lập dự toán ngân sách, cân đối vốn và chuẩn bị nguồn vốn, hoạch định và thực hiện việc huy động các nguồn vốn cho Tập đoàn và các công ty thành viên
– Triển khai và theo dõi sát các hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh, kiểm soát nguồn vốn theo kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
– Phối hợp với các Trưởng bộ phận/Giám đốc bộ phận/Giám đốc các công ty kinh doanh và công trình để thực hiện giải quyết các vấn đề chung cho và các vấn đề liên quan đến tài chính từng công ty trong Tập đoàn.
– Đảm bảo chiến lược tài chính của Công ty được thực hiện có hiệu quả theo từng dự án, nhất quán và phù hợp với các chỉ đạo của CFO.
– Lập kế hoạch và cân đối dòng tiền đảm bảo công tác thanh toán của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Lập kế hoạch nguồn thu; lập kế hoạch cân đối tài chính theo từng dự án. Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Doanh nghiệp.
– Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng công ty cho từng thời kỳ cụ thể
– Giao dịch trực tiếp với các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài để thực hiện công tác tài chính theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.
– Trực tiếp triển khai các nghiệp vụ thanh toán, vay, trả, mở và thanh toán L/C…
– Quản lý và thực hiện các hồ sơ, bảo lãnh vay vốn ngân hàng
– Phối hợp với các thành viên trong tổ chức, các bộ phận/đơn vị có liên quan trong Công ty để đảm bảo công tác thanh toán và tăng hiệu quả tài chính.
– Hỗ trợ các nhân viên trong bộ phận để đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ của bộ phận.
– Đề xuất xây dựng hoặc thay đổi các quy định, quy trình liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận/phòng và Công ty.
– Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
– Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc tài chính
TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG
– Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên
– Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Ngân hàng
– Số năm kinh nghiệm làm kế toán – tài chính – tín dụng: 5 năm
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo (cả 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết)
– Tin học văn phòng (word, excel, outlook, powerpoint, phần mềm Tài chính – Kế toán v.v…) sử dụng thành thạo.
– Kỹ năng chung tốt: Kỹ năng Giao tiếp/đàm phán; Quản lý thời gian; Khai thác, tổng hợp và phân tích thông tin/số liệu; Làm việc độc lập/theo nhóm.
– Kỹ năng quản lý tốt: Kỹ năng Xây dựng và triển khai kế hoạch/mục tiêu; Lãnh đạo nhóm; Giải quyết xung đột; Thuyết trình/Truyền cảm hứng
– Nắm vững và am hiểu các nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.
– Am hiểu quy định pháp luật về Luật Kế toán, Luật đầu tư, tín dụng.
– Có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm vay tín dụng, chiến lược nguồn vốn
– Khả năng tư duy, sáng tạo tốt, không ngại thay đổi/thử thách.
– Khả năng giải quyết nhiều loại việc, làm việc với cường độ cao.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
– Môi trường làm việc năng động, ổn định, lâu dài và thân thiện.
– Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
– Được hưởng các chế độ, phúc lợi xã hội khác theo luật lao động và theo quy định của Công ty.
– Trợ cấp ăn trưa.