Transmission Support

Locations

Hà Nội

Mức lương

1,000Thoả thuận

Experience

0 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Quảng cáo / Khuyến mại / PR

Job ID

2440