Phó Phòng Kinh Doanh Sỉ (Thiết Bị Văn Phòng)

Locations

Hồ Chí Minh

Mức lương

20,000,000 - 40,000,000 VND

Experience

3 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Thương mại

Job ID

2558

Mô tả công việc

1. Quản lý chung
– Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc quản lý và kiểm soát các hoạt động của phòng Kinh doanh Sỉ.
– Động viên khuyến khích nhân viên tuân thủ các chính sách/Nội quy/Quy định/Quy trình/Quy chế của Công ty, đảm bảo các hoạt động của phòng được thực hiện theo Nội quy/Quy định/Quy trình/Quy chế được duyệt.
– Đào tạo, phát triển năng lực nhân viên trong Phòng.
– Hỗ trợ Trưởng phòng kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các Kế hoạch, chiến lược kinh doanh, thỏa thuận chỉ tiêu được duyệt của Phòng.

2. Tham mưu, xây dựng
– Tham mưu cho Trưởng phòng và Tổng Giám đốc về xây dựng cơ cấu tổ chức, hoạch định nguồn nhân lực của phòng.
– Xây dựng các Kế hoạch và chiến lược kinh doanh ngắn hạn, trung và dài hạn, mở rộng đại lý, chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi, phát triển sản phẩm mới.
– Tư vấn Trưởng phòng và Tổng Giám đốc về chính sách, thị trường, sản phẩm tương tự trên thị trường và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

3. Công tác kinh doanh
– Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thường xuyên thăm hỏi, viếng thăm các đại lý, khách hàng.
– Theo dõi, giám sát, tổ chức thực hiện công việc từ khi bắt đầu Hợp đồng đến khi kết thúc Hợp đồng cho cá nhân mình thực hiện.
– Hỗ trợ Trưởng phòng theo dõi, đôn đốc công nợ Khách hàng, đảm bảo công nợ được thanh toán đúng hạn.
– Hiểu rõ và thuộc tính năng, chức năng, giá, chính sách, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự trên thị trường và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
– Hỗ trợ Trưởng phòng theo dõi, giám sát việc kinh doanh của các đại lý của Công ty.
– Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực, lập Kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh theo tháng/quý/năm.
– Phát triển, tìm kiếm, khai thác các Khách hàng, đại lý trên toàn quốc.

4. Các công tác khác
– Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu Kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
– Tổ chức đánh giá những thành tựu, thuận lợi, khó khăn của từng đại lý, từ đó rút kinh nghiệm đề ra phương án khắc phục.
– Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc.
– Tham gia các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.
– Thực hiện chế độ Báo cáo công việc theo quy định của Công ty.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Tổng Giám đốc phân công.

Kỹ năng yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/QTKD/Kỹ thuật. - Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương. - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Kỹ năng giao tiếp tốt, chuyên nghiệp. - Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, giải quyết vấn đề. - Nhiệt tình, năng động, độc lập, tác phong nhanh nhẹn. - Am hiểu thị trường

Benefit

- Thưởng doanh số bán hàng. - Các chế độ khác theo qui định của nhà nước