PHP Developer

Locations

Hà Nội

Mức lương

400 - 800 USD

Experience

1 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

CNTT - Phần mềm

Job ID

890

Mô tả công việc

– Tham gia xây dựng các hệ thống trực tuyến.
– Cùng quản lý làm việc trực tiếp với khách hàng để nắm bắt yêu cầu.
– Phối hợp với khách hàng để triển khai và kiểm thử hệ thống phần mềm.
– Phát triển các dự án liên quan đến đào tạo trực tuyến.
– Phát triển các dự án nhằm tối ưu, nâng cao hiệu suất.
– Cùng làm việc trực tiếp với Khách hàng để nắm yêu cầu.
– Phối hợp với khách hàng để triển khai các hệ thống phần mềm.
– Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới vào đào tạo trực tuyến như là nghiên cứu về Big Datavà Data minning vào Adaptive Learning.
– Đảm bảo KPIs theo kế hoạch.

Kỹ năng yêu cầu

- Sử dụng thành thạo PHP, Mysql. - Có kinh nghiệm về javascript framework như Jquery, Mootools, … là lợi thế. - Tuổi dưới 30 tuổi. - Có kinh nghiệm sử dụng quy trình phát triển phần mềm RUP, Agile là lợi thế. - Có kinh nghiệm sử dụng các mô hình lập trình (MVC, Singleton, Builder, AbstractFactory,…) là lợi thế. - Có kinh nghiệm thiết kết CSDL và áp dụng theo các mô hình chuẩn BCNF, NF3, NF2,.. là lợi thế. - Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm dùng để control source code (svn, git,…) là lợi thế. - Có tinh thần Start up.

Benefit

Chính sách lương cạnh tranh, tăng lương 2 lần/ năm