Trưởng phòng quản trị cơ sở vật chất

Locations

Hà Nội

Mức lương

500 - 750 USD

Experience

2 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Giáo dục - Đào tạo

Job ID

927

Mô tả công việc

Tổ chức thực hiện quản lý tài sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, kiểm soát ra vào các văn phòng làm việc của công ty.
Xây dựng các phương án bảo vệ/quản lý tài sản tại các văn phòng, chi nhánh, văn phòng đại diện…
Định kỳ báo cáo về công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất.
Xây dựng và tạo mối quan hệ tốt với khách hàng đối tác cung cấp giải pháp cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động triển khai cung cấp thiết bị, cơ sở vật chất cho công ty.
Tổ chức công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, cơ sở vật chất định kỳ, đảm bảo cho hoạt động phát triển của công ty diễn ra ổn định.
Tham gia xây dựng, sửa đổi các quy trình/quy định về công tác bảo vệ, quản lý tài sản.
Tham gia hoạt động thiết kế, xây dựng văn phòng mới, mở rộng văn phòng ra thị trường nước ngoài

Kỹ năng yêu cầu

Độ tuổi dưới 30 (1985 - 1992) Kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản trị tài sản Sẵn sàng đi công tác, triển khai xây dựng hệ thống ở nhiều nước Khả năng lập kế hoạch, thuyết trình